Hoorzitting met beoogde bewindspersonen VWS

Facebooktwitterlinkedinmail

29 juni 2024 –  Op 26 juni 2024 vond de hoorzitting plaats met de drie beoogde nieuwe bewindspersonen voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tijdens deze hoorzitting kregen de Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen aan de beoogde minister voor VWS, Fleur Agema (PVV), en de staatssecretarissen Vincent Karremans (VVD, preventie, jeugd en zeer waarschijnlijk ggz) en Vicky Maeijer (PVV, langdurige zorg).

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten die relevant zijn voor de geestelijke gezondheidszorg, de druk op zorgpersoneel, digitalisering en preventie.

Geestelijke Gezondheidszorg
Tijdens de hoorzitting benadrukte Kamerlid Westerveld (GL-PvdA) de ernstige situatie rond de wachtlijsten in de ggz. Beoogd staatssecretaris Karremans erkende de problemen en gaf aan dat hij deze als prioriteit zal behandelen, ondanks dat er amper details in het hoofdlijnenakkoord staan.

Druk op Zorgpersoneel
Beoogd minister Agema sprak over de personeelstekorten in de zorg, waarbij ze benadrukte dat het verminderen van administratieve lasten cruciaal is om voldoende zorgverleners te hebben. De Nederlandse ggz heeft eerder gewezen op het belang van minder administratieve druk om de sector aantrekkelijker te maken voor zorgprofessionals.

Digitalisering
Agema gaf aan dat digitalisering en automatisering essentieel zijn om administratieve lasten te verlagen en meer zorguren vrij te maken. Dit sluit aan bij de oproep van de Nederlandse ggz om te investeren in technologieën die de zorg efficiënter maken. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn hier ook enkele afspraken over gemaakt.

Preventie en Mentale Gezondheid
Beoogd staatssecretaris Karremans benadrukte het belang van preventie, ondanks beperkte middelen. De Nederlandse ggz had eerder kritiek geuit op het hoofdlijnenakkoord vanwege het ontbreken van voldoende financiële ondersteuning voor preventie. Het akkoord noemt preventie, maar de concrete financiële invulling ontbreekt, wat de sector zorgwekkend vindt.

Overige Onderwerpen
Naast bovenstaande onderwerpen kwamen ook thema’s zoals de omvolkingstheorie, ouderenzorg en persoonlijke politieke stellingnames aan bod. U kunt de gehele hoorzitting terugkijken.

Reactie Nederlandse ggz
De Nederlandse ggz heeft in een eerder stadium kritiek geuit op het hoofdlijnenakkoord vanwege de beperkte financiële ondersteuning voor preventie en de uitdagingen in de ggz. De vereniging blijft pleiten voor concrete investeringen in preventie en met name in mentale gezondheid om de zorg toekomstbestendig te maken. Voor meer details over onze eerdere reactie, zie onze uitgebreide analyse. Lees ook de brief die MIND, het NIP, de NVvP en de Nederlandse ggz gezamenlijk aan de informateur stuurden.

Bron: denderlandseggz.nl

 

Dit bericht is 405 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail