MDMA, PSY-PGx onderzoek., dwangbehandeling, MDMA, medicatie

18 maart 2023 – De ministerraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de instelling van de Staatscommissie MDMA. Hoogleraar Brigit Toebes wordt voorzitter van de Staatscommissie. De commissie streeft ernaar om het advies over de status van MDMA voor 31 januari 2024 aan het kabinet aan te bieden….

wvggz en wzd, WAMS, Wet verplichte ggz, wvggz, forensische zorg, gedwongen zorg, antidepressiva, VGZ, dwang in de zorg, afbouwmedictie, zorgkantoren, Wlz, dwang, spoedreparatiewet, verplichte zorg

12 maart 2023 – Tweede Kamerleden kunnen vanaf 8 maart schriftelijke vragen indienen over het voorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Hiermee bereiden zij de openbare behandeling voor. Een debat over de wet is nog niet gepland.  Doel: wegnemen knelpunten bij uitwisselen persoonsgegevens  Het doel van de Wams is om knelpunten…

buurtinitiatieven, acceptatie, water , psychofarmaca

25 februari 2023 –  Hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canoy nam het initiatief tot een manifest waarin de bewindslieden Conny Helder, Karien van Gennip, en Hugo de Jonge worden opgeroepen werk van te maken van buurtinitiatieven. De vereniging  van de Nederlandse ggz ondersteunt dit en namens de vereniging tekende voorzitter Ruth Peetoom het manifest. ‘Gezond ouder worden…

HULPVRAAG,

20 februari 2023 – Steeds meer mensen kampen met psychische klachten, zo toont recent NEMESIS onderzoek aan.  Is er daadwerkelijk sprake van een stijging, of gaat het om gelijkblijvende getallen? Hoe moet de ggz anders worden georganiseerd? Deze vragen staan centraal in het rondetafelgesprek op woensdag 22 februari in de Tweede Kamer, een initiatief van…

hoofdzaken, preventie, medische preventie

18 februari 2023-   Op donderdag 16 februari debatteerde de Vaste Commissie voor VWS met minister Kuipers en staatssecretaris Van Ooijen over medische preventie. Het was een debat dat gedomineerd werd door de onderwerpen vaccinatie en het voorkomen en vroeg opsporen van kanker. Kamerleden kiezen in hun inbreng voor die ‘somatische’ verschijningsvormen van medische preventie. Medisch…