gesloten jeugdzorg, ZIKOS, forensisch netwerk, gesloten jeugdhulp, agressie, tbs, forensische zorg, gedetineerden

19 december 2023 –  Per 1 januari 2024 treedt de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp in werking. Met deze wet worden de rechten van kinderen die in een instelling voor gesloten jeugdhulp verblijven, duidelijk vastgelegd. Om het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen, worden hier strenge voorwaarden aan verbonden. Het uitgangspunt is ‘nee, tenzij’. Ook…

zorgsectoren, doorberekeningen, zorguitgaven, benchmark rapport ggz, loonsverhoging, tariefdifferentiatie, zorgstelsel ,zorgkosten, zorginstituut, risicoverevening, CBS, zorguitgaven, Centrum voor Psychotherapie , ervaringsdeskundige werker, Zorginstituut Nederland , Deloitte , beleidskader, zorgkosten, resultaten ggz, zelfmoordpreventie, eigen risico, winst, zorgprestatiemodel, declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage,zorguitgaven,

9 november 2023 –  Branchevereniging de Nederlandse ggz is teleurgesteld dat het Centraal Planbureau bij de doorrekeningen van de partijprogramma’s niet de maatschappelijke opbrengsten heeft meegenomen, maar alleen de kosten van de investeringen in preventie en het bevorderen van (mentale) gezondheid. Voorzitter Ruth Peetoom: “Heel teleurstellend.” “Door inzet op het versterken van mentale gezondheid en…

Wlz, stand van de zorg, Nza, tijdschrijven, zorgcontractering

14 oktober 2023 – Nederland wordt steevast genoemd als één van de best presterende landen als het gaat om gezondheidszorg. Maar de gezondheidsverschillen groeien en dat wordt alleen maar erger nu de zorg onder druk staat. “Daarom zijn gezondheid en zorg belangrijke verkiezingsthema’s. We vinden dat er geen taboes mogen zijn in wat nodig is…

IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling, gegevensuitwisseling, IZA, Vincent van Gogh, loonsverhoging ggz, IZA, Integraal Zorgakkoord, IZA, CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

14 oktober 2023 –  Op woensdag 11 oktober debatteerde de Tweede Kamer met demissionair ministers Kuiper en Helder en met demissionair staatssecretaris Van Ooijen over de voortgang van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Aan de orde kwamen onderwerpen als de doelstellingen van het IZA, administratielast, digitalisering en de knellende arbeidsmarkt. Algehele tendens vanuit de Tweede Kamer:…

integraal zorgakkoord

4 oktober 2023 – Op woensdag 11 oktober zal de Vaste Kamercommissie voor VWS met minister Kuipers, minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen in gesprek gaan over het Integraal Zorgakkoord (IZA). Centraal in dit debat staat de voortgang. In het akkoord heeft de zorgsector rondom de zorgverzekeringswet namelijk afspraken gemaakt over meerdere jaren. Daarbij zijn…

suïcidepreventie. GZ-psychologen, controversieel, zorgstelsel, 113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

28 september 2023  – Gisteren debatteerde de Tweede Kamer met demissionair minister Helder over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Dit commissiedebat gaat door mede omdat de Kamerleden dit dossier als urgent en niet-controversieel hebben bestempeld. Aan de orde kwamen onderwerpen als administratielast, agressie tegen zorgpersoneel en de Covid-regeling voor medewerkers. Voor de ggz specifiek kwam…

prinsjesdag, miljoenennota

23 september 2023 – Prinsjesdag 2023 werd -net als Prinsjesdag 2021- als ‘beleidsluw’ bestempeld vanwege de demissionaire status van het kabinet. Daardoor is er weinig nieuw beleid in de stukken te vinden. Desalniettemin bieden de troonrede, de Miljoenennota, de Rijksbegrotingen, de Macro Economische Verkenning en hun bijlagen weer stof tot nadenken. Met deze Prinsjesdaganalyse biedt de…

miljoenennota, mentale gezondheid, miljoenennota, prinsjesdag, vws-begroting, prinsjesdag

22 september 2023  –  Prinsjesdag, sprak Koning Willem-Alexander de Troonrede en verscheen de Miljoenennota. In de troonrede sprak de Koning over de onlangs afgesloten zorgakkoorden die moeten leiden tot goede en toegankelijke zorg voor toekomstige generaties. Het huidige Integraal Zorgakkoord (IZA) is echter enkel gericht op de Zorgverzekeringswet: door deze smalle focus is er onvoldoende…

psychisch en emotioneel geweld, kindermishandeling, pesten, huiselijk geweld, kindermishandeling, emotionele mishandeling, huiselijk geweld, kindermishandeling

15 september 2023 – De rijksoverheid heeft de campagne ‘Een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken’ gelanceerd. De commercials en website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl zijn bedoeld om omstanders, die vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld, te activeren het gesprek met mogelijke slachtoffers aan te gaan. Stichting Het Verdwenen Zelf juicht elke poging die…

arbeidsmarkt in de zorg, armoede- en schuldenbeleid, VWS-begrotingsdebat, toegang, ggz en jeugdzorg , MIND, de nederlandse ggz, zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

4 september 2023 –  Op 5 en 6 september kiest de politiek welke onderwerpen tot de verkiezingen op de agenda blijven staan en welke controversieel worden verklaard en daardoor doorschuiven naar het volgende kabinet. MIND roept de Eerste en Tweede Kamer op om jongeren en volwassenen met psychische aandoeningen niet nog langer te laten wachten…