WRAP, wmcz, zeggenschap, week van de medezeggenschap, actie ggz, participatie, ondersteuner cliënten­raad, ondersteuners, Resource-groepen, wmcz 2018

9 juni 2024 – Lukt het om het zelfhulpinstrument Wellness Recovery Action Plan (WRAP) toegankelijker te maken voor mensen met aanhoudende psychische problemen in de eerstelijnszorg, sociaal domein en onderwijs? En zo ja, hoe waarderen mensen WRAP? De afgelopen twee jaar hebben Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos dit samen onderzocht bij zes herstelinitiatieven. Die bieden WRAP…

Kompassie

20 maart 2024 –  Maandag 18 maart bezochten Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers van politieke partijen een door MIND, de Nederlandse ggz, het NIP en de NVvP georganiseerde kennis- en inspiratiesessie bij zelfregie- en herstelorganisatie Kompassie in Den Haag. De belangenbehartigers van patiënten, professionals en instellingen lichtten tijdens de sessie de gezamenlijk oproep ‘Laat de ggz…

kompassie, zelfregiecentra

21 april 2023 – Steeds meer mensen met psychische klachten weten in Nederland de weg te vinden naar een zelfregiecentrum of herstelorganisatie. Sinds 2016 is het aantal centra verdrievoudigd naar circa 120 waarmee jaarlijks ongeveer 80.000 mensen met een psychische kwetsbaarheid worden bereikt. Deze laagdrempelige vormen van hulp en steun krijgen hoge waarderingen en dragen wetenschappelijk…