Motie aangenomen om zelfregie- en herstelorganisaties structureel te financieren

Facebooktwitterlinkedinmail

4 juni 2024 – Op dinsdag 4 juni heeft de Tweede Kamer twee belangrijke moties aangenomen die bijdragen aan het voortbestaan van zelfregie- en herstelorganisaties en aan de privacy van mensen die in behandeling zijn van de ggz. MIND is verheugd en opgelucht door de aangenomen moties. De eerste motie die is aan aangenomen om zelfregie- en herstelorganisaties structureel te financieren. 

In de eerste aangenomen motie van Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) in de Tweede Kamer wordt de regering gevraagd om er niet alleen voor te zorgen dat de ambitie voor een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten in 2025 gehaald wordt, maar er ook voor te zorgen dat deze zelfregie- en herstelorganisaties en steunpunten kunnen blijven bestaan door structurele financiering mogelijk te maken

Precies een jaar geleden werd al een motie van PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis MSc over zelfregiecentra door de Kamer aangenomen. Daarin werd gevraagd om met een aanpak te komen voor de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie en herstelorganisaties. Deze ambitie staat ook in het Integraal Zorgakkoord. Nu, een jaar later, is de SPUK transformatiemiddelen-financiële regeling hiervoor eindelijk openbaar. Maar die regeling dekt weer niet de personele kosten voor de zelfregiecentra. MIND is blij met de motie die nu is aangenomen waardoor mensen met psychische klachten straks blijvend laagdrempelig en dicht bij huis in de eigen omgeving aan hun herstel kunnen werken.

Motie aangenomen om HONOS+ data te vernietigen

De tweede aangenomen motie komt van Agnes Joseph (Nieuw Sociaal Contract) met Kamerleden Westerveld en Dobbe en richt zich op zorgvuldige afweging van het belang van privacy en het belang van gegevensverzameling. Dit na de commotie die is ontstaan door de HONOS+ dataverzameling voor het Zorgprestatiemodel in de ggz.

In de motie wordt de regering verzocht om ervoor te zorgen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de nu al verzamelde HoNOS+-data vernietigt en niet opnieuw overgaat tot de uitvraag van HoNOS+-vragenlijsten. Ook wordt de regering verzocht ervoor te zorgen dat de NZa voortaan slechts gebruikmaakt van geaggregeerde data en geen data op persoonsniveau. MIND is opgelucht met dit besluit. Sinds de start van de verzameling in juli 2022 heeft MIND  ervoor gepleit om cliënten en naasten zeggenschap over de gegevensdeling te geven. MIND vindt dat mensen altijd de regie moeten behouden over hun gegevens en dus om toestemming moeten worden gevraagd om deze te delen. In een recent rondetafelgesprek pleitten we om oog te hebben voor de burger waar het gaat om data en het recht op zeggenschap alsook het beroepsgeheim te beschermen. Deze motie is in onze ogen een belangrijke stap in de juiste richting.

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 607 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail