eigen bijdrage jeugdzorg , fysieke gezondheid, buitenhuisproject, informateur, tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

17 april 2024 – Het demissionaire kabinet bereidt de invoering van een eigen bijdrage voor op de jeugdzorg. Dat staat in de Voorjaarsnota die vandaag is gepresenteerd. Zo wil het kabinet de besparing van 511 miljoen euro op jeugdhulp in 2026 kunnen halen. De Nederlandse ggz vindt een eigen bijdrage jeugdzorg niet acceptabel. Ruth Peetoom,…

16 april 2024 – Het Nederlands Autisme Register (NAR) heeft een onderzoeksrapport over ABA (Applied Behavior Analysis) opgeleverd in opdracht van het ministerie van VWS. Aanleiding voor het onderzoek waren zorgelijke signalen over ABA die binnenkwamen bij het LBVSO (Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs). De cijfers en signalen uit het rapport hebben de zorgen van…

wachttijd, preventie, wachttijden, starttijd, wachttijdinformatie, wachtlijsten, wachttijden

15 april 2024 – Op 11 april heeft in de Tweede Kamer het Commissiedebat GGZ/suïcidepreventie plaatsgevonden met minister Helder van het ministerie van VWS.  Het NIP heeft samen met de Nederlandse GGZ (namens de zorg aanbieders), Mind (namens de cliënten) en de NVvP (namens de psychiaters) opnieuw haar zorgen geuit over de wachttijden in de…

slaap, SKILZ, angst en slapeloosheid, slaapproblemen, slapeloosheid, dag van de slaap

13 april 2024 – Je dromen hacken en zelf aansturen, al snurkend je geheugen trainen, of extra diep slapen en zo afvalstoffen in de hersenen beter opruimen. In het slaap- en geheugenlab van Martin Dresler worden deze droomscenario’s werkelijkheid. Je bent een superheld in een wapperende cape en staat op het punt om de wereld…

arbeidsmarkt in de zorg, armoede- en schuldenbeleid, VWS-begrotingsdebat, toegang, ggz en jeugdzorg , MIND, de nederlandse ggz, zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

12 april 2024 –  Op 11 april debatteerde de Tweede Kamer met minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen over ggz en suïcidepreventie. De Nederlandse ggz schreef Kamerleden inbreng, samen met cliëntenorganisatie MIND en de belangenbehartigers van zorgverleners, het Nederlands Instituut van Psychologen en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. De vier organisaties stellen dat de seinen…

12 april 2024 – De Angst, Dwang en Fobie stichting (ADF stichting) kondigt met trots haar jubileumcongres aan, ter gelegenheid van haar 55 jaar van toewijding aan het ondersteunen van mensen met angst-, dwang- en fobieklachten. Het jubileumcongres, dat zal plaatsvinden op 31 mei 2024 van 09:30 tot 16:30 uur, in het congres en zalencentrum…

verkennend gesprek

12 april 2024 – Vanaf 2025 wordt het ‘verkennend gesprek’ vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering voor mensen met psychische klachten die ook andere problemen hebben, zoals schulden of eenzaamheid. Dit concludeert Zorginstituut Nederland in een standpunt. Bij twijfel over de aanpak van psychische klachten, kan de huisarts met een verkennend gesprek vroegtijdig de…

aanraking,

12 april 2024 – Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut hebben door middel van een grootschalige analyse de manieren blootgelegd waarop vrijwillige aanraking iemands fysieke en mentale welzijn kan bevorderen. Je herkent misschien het troostende gevoel als iemand je een knuffel geeft aan het einde van een stressvolle dag of over je schouder aait als je…

9 april 2024 – In 2024 bestaat het Leo Kannerhuis 50 jaar! Het Leo Kannerhuis, onderdeel van Youz, is een nationaal behandel- en kenniscentrum voor autisme. Het centrum heeft het TOPGGz-keurmerk en biedt clienten hoogspecialistische (topklinische) zorg die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten. Die kennis delen ze graag met vakgenoten. Op 21 november…