gemeenteraadsverkiezingen, zorgdebat, verkiezingen, D66

14 juli 2021 – Met de landelijke verkiezingen achter de rug en nog vol spanning over de kabinetsformatie, bereiden we ons alweer voor op de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Beleid en daarmee inspraak en belangenbehartiging vindt op alle niveaus plaats; landelijk, regionaal en lokaal. De gemeenteraadsverkiezingen zijn bij uitstek hét moment om op lokaal en via samenwerking ook op regionaal…

zorglandschap

2 juli 2021 – Het ministerie van VWS is bezig een visie op de inrichting van het Zorglandschap ggz te formuleren. In oktober 2020 schreef MIND al een uitgebreide inbreng en nu zijn ze gevraagd om op de Discussienota te reageren. Uitgangspunt voor hun reactie, nu en de vorige keer, is de mens en zijn…

mentale gezondheid

28 mei 2021 – Onze mentale gezondheid is in gevaar. Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak onder 10 tot 30-jarigen. Tienduizenden mensen staan op een wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg. De ggz kan de toenemende vraag niet aan. Dit tij moet keren. Door aan de voorkant te voorkomen dat mensen mentale problemen krijgen. Dat kan alleen door…

autismezorg, wachttijden, wachtlijsten

3 november 2020 –  Deze  week behandelt de Tweede kamer de begroting van het ministerie van VWS. Op basis van onze ervaring en gesprekken met mensen met psychische problemen, pleit MIND voor extra investeringen in het voorkomen van mentale problemen en in de wachttijden in de ggz. Juist nu door Corona psychische klachten toenemen, zullen…

Last Man Standing

26 oktober 2020 – Op 31 oktober 2020 vindt voor de vierde keer Last Man Standing plaats. MIND roept u op om samen te gaan staan. Alleen niet op het water, zoals de afgelopen jaren, maar vanwege het coronavirus gewoon thuis: Last Man Standing@home! Bij deze unieke editie van Last Man Standing ga je (maximaal) 3…

depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg

20 augustus 2020 – Vanwege knelpunten in de jeugdzorg heeft de regering besloten de Jeugdwet aan te passen. MIND is gevraagd om deze zomer input te geven en roept haar achterban op om mee te denken. De huidige Jeugdwet is op 1 januari 2015 ingegaan en regelde dat de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering…

persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten

27 juni 2020 – Op 22 juni kopt Skipr dat de ‘jeugdzorg uit geldnood duizenden behandelingen stopt’. Het zou gaan om vaak verliesgevende zorg voor jeugdigen met zware problemen: jongeren met een verstandelijke beperking, psychische problemen, een depressieve stoornis, jeugd die suïcidaal is of uit gezinnen komt met multiproblemen. De stop wordt deze zomer verwacht…

psychisch ongezond, veerkracht, werk en inkomen, covid-19, coronacrisis, mensen met autisme, panel psychisch gezien, suïcides

17 juni 2020 – Op dinsdag 9 juni is de voorlopig laatste versie van de richtlijn ggz en Corona gepubliceerd. De aanpassingen volgen de RIVM-richtlijnen met betrekking tot het testbeleid en bevat een checklist om na te gaan of face-to-face contact tussen behandelaar en cliënt kan plaatsvinden. De crisisorganisatie schaalt af en zo eindigen ook…

dwang, Human,

13 mei 2020 – Cliëntenorganisatie MIND presenteert de resultaten van het tweede onderzoek onder het ggz-panel. Een van de belangrijkste bevindingen is dat er sprake is van een toename van het aantal mensen met psychische klachten. Bijna 65% van de mensen die al psychische klachten ervaarden vóór de uitbraak van het Corona- virus, zien hun…

preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachten

27 maart 2020 – MIND-voorzitter Marjan ter Avest stuurde gisteren, mede namens de lidorganisaties waaronder Ypsilon, een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij haar zorgen uit over het wegvallen van zorg aan mensen met psychische problemen. Door de maatregelen om het coronavirus te stoppen vallen met de contactmomenten, ook de structuur en daginvulling weg….

psychische klachten, zorgverleners, mondkapjesplicht, coronastress, ggz en corona

20 maart 2020 – In de afgelopen dagen is de ggz zoekende naar oplossingen voor ontstane knelpunten om de nodige zorg voor mensen met psychische problemen te blijven garanderen. Bij MIND krijgen we signalen vanuit cliënten en naasten dat veel behandelingen worden opgeschort, inloopcentra de deuren sluiten en huisartsen niet bereikbaar zijn. We maken ons ongerust…

deltaplan mentale vooruitgang

6 maart 2020 – Deze week verstrijkt het ultimatum dat staatssecretaris Blokhuis stelde voor de GGZ sector om met een actieplan te komen om de problemen in de ggz aan te pakken. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP roepen staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid op dat hij zo snel mogelijk ingrijpt in de geestelijke gezondheidszorg. Behalve de…