preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

16 december 2021 –   MIND is verheugd dat het regeerakkoord aansluit bij de punten uit de Deltaplan Mentale Gezondheid en ambities toont op de leef aspecten die samenhangen met onze mentale gezondheid, namelijk wonen, werken onderwijs, financiën, sport en ontspanning en zorg en ondersteuning. Samen met de toevoeging van mentale gezondheid aan het huidige Preventie…

4 november 2021 – Heb jij ervaring met de psychische klachten, zelf of als naaste? En heb je een mening over actuele zaken in de ggz? Schrijf je dan in voor het ggz-panel en help de zorg verbeteren! Jouw mening telt Doe mee aan ons panel en geef je mening over allerlei actuele onderwerpen, zoals…

gemeenteraadsverkiezingen, zorgdebat, verkiezingen, D66

14 juli 2021 – Met de landelijke verkiezingen achter de rug en nog vol spanning over de kabinetsformatie, bereiden we ons alweer voor op de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Beleid en daarmee inspraak en belangenbehartiging vindt op alle niveaus plaats; landelijk, regionaal en lokaal. De gemeenteraadsverkiezingen zijn bij uitstek hét moment om op lokaal en via samenwerking ook op regionaal…

zorglandschap

2 juli 2021 – Het ministerie van VWS is bezig een visie op de inrichting van het Zorglandschap ggz te formuleren. In oktober 2020 schreef MIND al een uitgebreide inbreng en nu zijn ze gevraagd om op de Discussienota te reageren. Uitgangspunt voor hun reactie, nu en de vorige keer, is de mens en zijn…

mentale gezondheid

28 mei 2021 – Onze mentale gezondheid is in gevaar. Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak onder 10 tot 30-jarigen. Tienduizenden mensen staan op een wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg. De ggz kan de toenemende vraag niet aan. Dit tij moet keren. Door aan de voorkant te voorkomen dat mensen mentale problemen krijgen. Dat kan alleen door…

autismezorg, wachttijden, wachtlijsten

3 november 2020 –  Deze  week behandelt de Tweede kamer de begroting van het ministerie van VWS. Op basis van onze ervaring en gesprekken met mensen met psychische problemen, pleit MIND voor extra investeringen in het voorkomen van mentale problemen en in de wachttijden in de ggz. Juist nu door Corona psychische klachten toenemen, zullen…

Last Man Standing

26 oktober 2020 – Op 31 oktober 2020 vindt voor de vierde keer Last Man Standing plaats. MIND roept u op om samen te gaan staan. Alleen niet op het water, zoals de afgelopen jaren, maar vanwege het coronavirus gewoon thuis: Last Man Standing@home! Bij deze unieke editie van Last Man Standing ga je (maximaal) 3…

jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg

20 augustus 2020 – Vanwege knelpunten in de jeugdzorg heeft de regering besloten de Jeugdwet aan te passen. MIND is gevraagd om deze zomer input te geven en roept haar achterban op om mee te denken. De huidige Jeugdwet is op 1 januari 2015 ingegaan en regelde dat de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering…

langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten

27 juni 2020 – Op 22 juni kopt Skipr dat de ‘jeugdzorg uit geldnood duizenden behandelingen stopt’. Het zou gaan om vaak verliesgevende zorg voor jeugdigen met zware problemen: jongeren met een verstandelijke beperking, psychische problemen, een depressieve stoornis, jeugd die suïcidaal is of uit gezinnen komt met multiproblemen. De stop wordt deze zomer verwacht…