MIND oneens met wetsvoorstel over zorgcontractering

Facebooktwitterlinkedinmail

2 augustus 2023 – In het vorig jaar afgesloten Integraal Zorgakkoord staat afgesproken dat meer gestuurd gaat worden op contractering van zorgaanbod. Zorgverzekeraars maken in contracten afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit en de hoeveelheid zorg die zij (gaan) leveren. Om dit te regelen, heeft de overheid een wetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’ opgesteld. Tot eind juli kon hierop via een zogeheten internetconsultatie worden gereageerd.

MIND heeft in haar reactie laten weten dat dit wetsvoorstel in strijd is met de vrije artsenkeuze, dat het wetsvoorstel de solidariteit vermindert, de meest kwetsbaren raakt en de problemen in de ggz niet oplost. Wij vinden het wetsvoorstel daarmee onacceptabel. Het recht op gelijke toegang tot zorg, de zogenoemde vrije artsenkeuze, is een recht waar wat MIND betreft niet aan getornd wordt. We roepen op om het tij te keren en op zoek te gaan naar echte oplossingen.

Grotere bevoegdheid van de minister belemmert het recht van de patiënt
De ggz-patiënt trekt in dit zorgstelsel al aan het kortste eind met veel te lange wachttijden en gebrek aan passende behandelmogelijkheden voor een groeiend aantal aandoeningen. De voorgestelde wetsaanpassing gaat ten koste van de mogelijkheden van de patiënt om een passende behandelaar en behandeling te vinden. De minister krijgt in het voorstel de mogelijkheid om artikel 13 (recht op vrije artsenkeuze) nader aan te scherpen. Deze verruiming van de ministeriële zeggenschap gaat ten koste van de ruimte van de rechter om individuele casuïstiek te beoordelen en te duiden. En dus ten koste van de ruimte van de individuele patiënt om zo nodig zijn recht op vergoeding van zorgkosten bij de rechter af te dwingen. De individuele patiënt krijgt hierdoor niet meer de mogelijkheid om zijn eigen passende zorgverlener/behandeling te vinden. In de praktijk is dit voor veel mensen met psychische klachten vaak de enige manier om überhaupt zorg te vinden.

Los de problemen in het zorgstelsel op door de zorgplicht te handhaven
MIND vindt dit conceptwetsvoorstel richting patiënten de verkeerde weg en het verkeerde signaal. Het conceptwetsvoorstel zien wij als het bestrijden van een symptoom waarbij de onderliggende oorzaken, het disfunctionele zorgstelsel voor de ggz-patiënt, ongemoeid wordt gelaten. Waarom de vergoedingen verlagen als het echte probleem ergens anders door wordt veroorzaakt? MIND zou allereerst graag zien dat meer gehandhaafd wordt op de zorgplicht door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars kopen elk jaar te weinig zorg in waardoor na de eerste paar maanden de budgetplafonds al in zicht komen en de wachtlijsten weer toenemen. Hier wordt niets tegen gedaan.

Daarnaast verlagen zorgaanbieders, door prikkels in het systeem, jaar op jaar het aantal behandelingen per patiënt. Deze kaasschaafmethode heeft MIND al aangekaart in hun brief voor het debat over het zorgstelsel op 21 juni 2023. Deze methode leidt uiteindelijk tot het sluiten van afdelingen of het stoppen van bepaalde behandelingen. De patiënt met een intensieve zorgbehoefte heeft in het gecontracteerde zorgaanbod steeds minder keuze en vindt soms wel een passende behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. Laat deze mogelijkheid bestaan en zorg voor voldoende vergoeding van alle zorg. Doordat de restitutiepolissen voor ggz-cliënten steeds meer verdwijnen, moeten zij bij ongecontracteerde zorg 25% of meer van de kosten zelf betalen. Dit is voor de meeste mensen nauwelijks te betalen.

Lees hier de volledige reactie van MIND op het wetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’. 

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 851 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail