Werkconferentie ‘Mentale gezondheid in de toekomst’ groot succes

Facebooktwitterlinkedinmail

14 oktober 2022 – Maandag 10 oktober, op World Mental Health Day, organiseerde MIND in theater Mimik in Deventer samen met NVZH (Nederlandse Verening voor Zelfregie en Herstel) een werkconferentie over ‘Mentale gezondheid in de toekomst’. Na de verrassende opening, die op afstand via een videoboodschap werd verricht door staatssecretaris Maarten van Ooijen, werd de zaal met 200 deelnemers getrakteerd op een afwisselend programma met sprekers als Simone Melis (MIND), Sonja Visser (NVZH) en Lori van Egmond (Vriendendiensten Deventer).

Vervolgens kon men in vier workshops dieper in een specifiek onderwerp duiken: hoe zorg je dat een ander zich gezien voelt? Welke inloopvoorzieningen hebben jongeren nodig? Wat is het belang van ervaringswerkers in de huisartsenpraktijk? En hoe creëer je een gezond ambitieus verwachtingspatroon, zonder de lat te hoog te leggen?

Na de lunch vervolgde het plenaire programma met hoogleraar psychiatrie Jim van Os en publicist/onderzoeker Albert Jan Kruiter van Instituut voor Publieke Waarden. Conclusies: er moet ruimte zijn voor de rafeligheid van het leven en ondersteuning moet dichtbij en laagdrempelig geboden kunnen worden. Maak het niet te ingewikkeld. Zorg is belangrijk voor wie het nodig heeft, maar tijdige ondersteuning op alledaagse levensgebieden kan vaak verergering van mentale (en bijkomende) problemen voorkomen.

Bied ondersteuning op meerdere levensgebieden

Na een ontroerend tweegesprek op het podium van hosts Saida El Arbaji en Linda Jeekel, die iets vertelde over haar eigen psychische kwetsbaarheid, gaf Simone Melis van MIND een inkijkje in de cijfers, waaruit blijkt dat de mentale gezondheid van jongeren procentueel verder is verslechterd. Daarna vertelde ze over het belang van ervaringskennis en -deskundigheid in zorg en welzijn. Vervolgens was het woord aan Sonja Visser, directeur van de NVZH. Zij schetste een toekomstbeeld voor zelfregie en benadrukte dat zelfregie niet gaat over ziekte of zorg, maar ernaast bestaat en gaat over de rafeligheid van het leven. Het biedt een plek om op adem te komen, steun te vinden en jezelf weer méér gaan zien dan je aandoening of kwetsbaarheid.

Pieter Folkeringa van Gemeente Deventer liet de sociale basis van de gemeente zien: “Onze visie is (o.a.) dat er eigen verantwoordelijkheid moet zijn, dat het alledaagse leven wordt versterkt en dat ondersteuning toegankelijk is. En: we moeten het samen doen.” Lori van Egmond st. Vriendendiensten vulde aan: “Zelfregie en herstel hoort binnen sociale basis van elke gemeente en moet domeinoverstijgend zijn. In Deventer hebben we een mooi samenwerkingsverband op het gebied van wachttijden: behandelaren van Dimence sturen cliënten op de wachtlijst voor ggz door naar cliëntondersteuner van de stichting Vriendendiensten. Dit leidt al tot oplossing van veel problemen op diverse levensgebieden.Daarnaast is er samenwerking met verschillende organisaties binnen Herstel Netwerk Deventer. Werken vanuit gedeelde visie, elkaar kennen, vertrouwen, continuïteit en lef hebben zijn belangrijk in samenwerking tussen de diverse organisaties.

Duo Klankkleur gaf met interactieve tekeningen en muziek de besproken extra dimensie.

Na de lunch vertelde Jim van Os over het zorgsysteem en constateerde dat er twee ggz’s zijn: zvw/zorg- ggz en de wmo (paralelle)- ggz, waar het om ervaringskennis draait. “Ze moeten naast elkaar kunnen bestaan, het een is niet beter dan ander. Je moet mensen laten kiezen wat het beste voor hen werkt. We moeten naar een modulaire ggz die door waarden wordt gedreven.”

Aansluitend sprak Albert Jan Kruiter van IPW (Instituut voor publieke waarden) over wat het instituut doet. Ze helpen 300 mensen per jaar, werken vanuit perspectief van een gezin of huishouden. Schulden gaan vaak hand in hand met toename ggz-problemen en schulden vroegtijdig afkopen blijkt vaak goedkoper dan zorgkosten die ontstaan door de schulden. IPW helpt gemeentes om hun beleid op dit gebied te verbeteren om zo burgers met problematiek beter te kunnen ondersteunen.

De dag besloot met een wervelend podiumgesprek tussen de verschillende sprekers en de zaal. Na afloop gaven de deelnemers aan zeer geïnspireerd te zijn en nieuwe inzichten te hebben opgedaan.

Kijk hier de hele werkconferentie terug!

De conferentie (het plenaire gedeelte) is opgenomen en kan ook worden teruggekeken op YouTube via deze link: Landelijke werkconferentie ‘Mentale gezondheid in de toekomst’ MIND NVZH – YouTube

Bron: persbericht

Dit bericht is 1593 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail