MIND: Pleidooi voor financiële ‘lucht’ in begroting VWS

Facebooktwitterlinkedinmail

18 januari 2024  – Met de geïnstalleerde nieuwe Tweede Kamer kan eindelijk ook de begroting van het ministerie van VWS voor 2024 besproken worden. Dit Kamerdebat vindt in de week van 22 januari plaats. MIND vraagt de Kamer om voldoende middelen vrij te maken voor de spoedige uitrol van het landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige zelfregiecentra en samen met de patiënten koepels waarschuwen we dat steeds meer patiënten hun zorgkosten niet meer kunnen betalen.

In het Integraal Zorg Akkoord is afgesproken dat uiterlijk in 2025 een landelijk dekkend netwerk van regionale en lokale zelfregiecentra moet zijn geïmplementeerd. We zien echter dat de financiering van dit landelijk dekkend netwerk een zorgpunt blijft en dat het traject daardoor vertraging dreigt op te lopen. In de VWS-begroting voor 2024 moeten daarom voldoende middelen komen voor de voorspoedige uitrol van dit netwerk en voor de structurele financiering van deze steunpunten zodat zij niet afhankelijk worden gemaakt van incidentele projectfinanciering.

Koepels waarschuwen: patiënten kunnen zorgkosten niet meer betalen
Samen met collega-koepels Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) trekt MIND aan de bel over de stijgende zorgkosten voor patiënten in Nederland. Alle belangenbehartigers krijgen steeds meer signalen uit hun achterban dat mensen zorgkosten niet meer kunnen betalen en daarom zelfs zorg gaan mijden of uitstellen. Uit eerder onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat zo’n 1 op de 5 Nederlanders die in 2022 zorg nodig had, die zorg weleens gemeden heeft of uitgesteld uit kostenoverwegingen. Zorgmijding of uitstel heeft grote gevolgen: kleine klachten worden groter en behandelingen worden daarmee duurder. De zorgkosten knellen vooral bij mensen bij wie zorgkosten zich ‘opstapelen.’ Naast het eigen risico, hebben mensen met klachten of een aandoening vaak extra kosten en steeds meer zorgverzekeraars vergoeden ongecontracteerde ggz niet meer volledig. In combinatie met het feit dat mensen door hun ziekte vaak niet of minder kunnen werken, wordt de zorg zo onbetaalbaar.

Versterk patiëntenorganisaties en betrek ze beter bij regioplannen IZA
Naast patiënten meer financiële lucht geven, roepen we de Kamer eveneens op om patiëntenorganisaties financieel te versterken. Ministeries, gemeenten en andere maatschappelijke sectoren doen een toenemend beroep op patiëntenorganisaties bij politiek en bestuur, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitstrajecten. Het beleid wordt er beter van, omdat het beter aansluit bij de behoeften van de mensen om wie het gaat. Die toegenomen inzet vraagt om voldoende budget. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND zien al langer dat de huidige beschikbare subsidie niet toereikend is en dat de stijgende loonkosten dat nog erger maken, met soms gedwongen ontslagen tot gevolg. Daardoor kunnen wij en de andere PG-organisaties niet voldoen aan de vragen die op ons afkomen. Het aanbod is er overigens wel – wij hebben vele ervaringsdeskundigen in onze lidorganisaties en in onze ‘pool’ van ervaringsdeskundigen bij MIND, die ontzettend graag hun ervaringskennis willen inzetten. Laten we dat faciliteren.

Tot slot roepen we de Kamer op om meer aandacht te hebben voor de rol van patiëntenorganisaties bij de ontwikkeling van de regioplannen van het IZA. Het patiënt- en cliëntperspectief wordt nog onvoldoende in de regioplannen meegenomen. De koepels vragen de politiek en andere betrokken partijen daarom aandacht voor dit probleem te hebben en een manier te vinden waarop de stem van de patiënt in deze plannen beter geborgd wordt.

Lees de brief met vragen die MIND op 8 december 2023 aan de Kamer stuurdevoor de begrotingsbehandeling en de brief voor de begrotingsbehandeling van MIND met de Patiëntenfederatie en Ieder(in) van 20 december 2023.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 879 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail