MIND bestaat 75 jaar

Facebooktwitterlinkedinmail

5 februari 2023 – MIND bestaat in 2024 75 jaar! MIND werd in het jaar 1949 opgericht als het K.H. Bouman Fonds en zet zich sindsdien in voor een psychisch gezonde samenleving. 

De geschiedenis van MIND
MIND, opgericht in 1949 als het “K.H. Bouman Fonds,” ontstond in een tijd van uitdagingen na de Tweede Wereldoorlog, met als doel de geestelijke gezondheid in Nederland te versterken. Het fonds is vernoemd naar de invloedrijke psychiater Dr. K.H. Bouman, die in 1947 overleed en een cruciale rol speelde in de ontwikkeling van geestelijke gezondheidszorg in het land.

In het begin concentreerde het fonds zich voornamelijk op het opleiden van psychiaters en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen. Later werden er ook subsidies gegeven. Tegen het begin van de jaren negentig vond er een verschuiving plaats. Er kwam steeds meer nadruk te liggen op voorlichting, naast financiële ondersteuning voor onderzoek en de verbetering van behandelingsmethoden. Het was in deze periode dat de hulplijn MIND Korrelatie werd gelanceerd.

De geschiedenis van MIND Korrelatie
MIND Korrelatie, ontstaan op Kerstavond 1964, vindt zijn oorsprong in een bijeenkomst van drie christelijke ‘raadslieden’ in de AVRO-radio studio: Dominee Klamer van het IKOR (later Ikon) Radiopastoraat, Leger des Heils-majoor Van Dalen, en priester Dolf Coppes, de dagsluiter van KRO-televisie. Hun gezamenlijke doel was om telefonisch mensen bij te staan die zich eenzaam voelden of geestelijk worstelden. Na een oproep via de radio bleek er een grote behoefte aan gesprekken te zijn, en de drie telefoonlijnen waren op Kerstavond 1964 continu bezet. Dit leidde tot de oprichting van Stichting Correlatie in november 1965 door Dolf Coppes.

In de jaren die volgden, groeide Correlatie van een vrijwilligersorganisatie uit tot een professionele instelling. Na veranderingen in de jaren 70 werd de naam aangepast naar ‘Korrelatie’. De diensten werden uitgebreid naar diverse onderwerpen, waaronder huwelijksproblemen, scheiding, homoseksualiteit, psychiatrische problemen, rouw, opvoeding, angsten en fobieën. In 1998 werd de gezondheidslijn opgezet in opdracht van VWS, waar Korrelatie fungeerde als wegwijzer. De organisatie evolueerde met de tijd, van het aanbieden van telefonische sessies tot online chatmogelijkheden vanaf 2007.

Oprichting MIND
In 2011 verhuisde Korrelatie naar Amersfoort. Fonds Psychische Gezondheid intensiveerde de samenwerking met Korrelatie en met Landelijk Platform GGz (LPGGz), dat inmiddels ook in hetzelfde pand in Amersfoort was gehuisvest. Gezamenlijk richtten zij in 2016 MIND op, bestaande uit MIND Platform (voorheen LPGGz) en Stichting MIND (voorheen Fonds Psychische gezondheid), waar MIND Korrelatie deel van uitmaakt.

Bron: wijzijnmind.nl

Dit bericht is 1187 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail