MIND: verward gedrag is een zorgvraagstuk en geen veiligheidsvraagstuk

Facebooktwitterlinkedinmail

14 maart 2024 –  In oktober 2023 heeft de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid (J&V) besloten om een parlementaire verkenning uit te voeren naar ‘verward gedrag en veiligheid’. Centrale vraag daarin is ‘welke stappen er de afgelopen jaren gezet zijn in de aanpak van personen met verward gedrag en veiligheid en wat de effectiviteit ervan is geweest.’ MIND heeft moeite met de formulering van en de gedachtegang achter deze vraag. Wat MIND betreft zou centraal moeten staan op welke wijze de zorg kan verbeteren om verward of beter onbegrepen gedrag te voorkomen.

Het moet hier gaan over het ervaren leed door degenen die het betreft. Het aantal meldingen over ervaren overlast en de onmacht en werkdruk die de politie ervaart, is een gevolg. Het gaat dus om een zorgvraagstuk en geen veiligheidsvraagstuk. Te veel mensen krijgen niet op tijd zorg en begeleiding terwijl ze dat wel nodig hebben. MIND roept op om alles op alles te zetten om onnodige ontregelingen die zich kunnen uitten in verward en/of onbegrepen gedrag te voorkomen door de zorg te verbeteren. Deze visie heeft MIND (ongevraagd) ingebracht in een brief aan de Kamercommissie J&V.

Oplossingen om verward of beter ‘onbegrepen’ gedrag te voorkomen, komen overeen met al onze inbreng voor verbeteringen van de zorg en steun aan mensen met psychische klachten. Denk hierbij aan tijdig goede zorg en ondersteuning door het terugdringen van de lange wachttijden en wachtlijsten in de ggz. En indien van toepassing, goede langdurige ondersteuning zoals binnen de levensloopaanpak waarin ondersteuning, zorg en veiligheid samenhangen, voldoende beschikbare bemoeizorg en voldoende plekken waar mensen ten alle tijden naartoe kunnen zoals laagdrempelige steunpunten en zelfregiecentra. Ook pleit MIND voor voldoende passende cliëntondersteuning, voldoende huisvesting en indien nodig ondersteuning bij het regelen van financiën en andere primaire levenszaken. De systeemwereld is voor veel mensen te complex.

In hun brief vraagt MIND bovendien om bij deze parlementaire verkenning betrokken te worden. Het perspectief van degenen waar het om gaat, mag ook bij deze parlementaire verkenning niet ontbreken.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 859 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail