coronavaccinaties, vaccinatie, inenting, corona

21 april 2021 – Vandaag  werd onder toeziend oog van minister Hugo De Jonge van VWS de eerste prik gezet met het Janssen-vaccin bij ggz-medewerker Babette Engelsman van ggz-aanbieder Rivierduinen. Daarna volgden nog 4 collega’s. Daarmee krijgt het vaccineren van cliënten en zorgprofessionals in de ggz een nieuwe impuls. Directeur van de Nederlandse ggz Veronique…

richtlijn ggz en corona , decentralisatie, verpleeghuizen, sociaal domein, wijkteams

30 januari 2021 – Door o.a. de avondklok en het vaccineren is er een update voor de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen gaan over het terughoudend zijn met zorgverlening na 21.00, extra aandacht voor mantelzorg ten tijde van corona en ook na vaccinatie blijven beschermingsmaatregelen van kracht. Wees terughoudend met zorgverlening na 21.00…

coronavaccinaties, vaccinatie, inenting, corona

30 december 2020 – Tot grote verbijstering  van velen lijken de zorgmedewerkers in de geestelijke gezondheidszorg  (ggz)  helemaal te zijn vergeten als er straks wordt gestart met het inenten van zorgpersoneel . De geestelijke gezondheidszorg krijgt namelijk geen prioriteit in de vaccinatie strategie. Op 18 januari 2021 wordt er gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers…

antipsychoticum, zorg, medicijnen, zorgverzekeraar

18 november 2020 – Er kunnen momenten in je leven zijn dat je baat hebt bij psychologische zorg, bijvoorbeeld om psychische klachten te voorkomen of te behandelen. Dit kan zowel om een kort traject als een langer traject gaan. Psychologische zorg valt onder de bredere noemer Geestelijke Gezondheidszorg, afgekort GGZ. Hoe zit het nu met…

topsport

30 juli 2020 – Slaan, schoppen, uitschelden, kleineren en het negeren van pijn. De gedetailleerde getuigenissen van top-turnsters over jarenlange mishandeling zorgen voor een schok in de sportwereld. Volgens Peter Dijkshoorn, jeugdpsychiater en bestuurslid van de Nederlandse ggz kan slimme samenwerking tussen GGZ-professionals en de sportwereld bijdragen aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag van coaches….

de verplichting dat je 1,5 meter afstand moet houden, vervalt. Dat betekent dat deze maatregel  ook wordt geschrapt uit de Richtlijn GGZ en corona, psychische klachten, zorgverleners, mondkapjesplicht, coronastress, ggz en corona

7 mei 2020 – De vierde versie van de richtlijn Corona en GGZ is gepubliceerd op GGZ Standaarden. Deze versie zet – ten opzichte van de derde versie – weer enkele stappen in het opschalen en opstarten van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Groepsbehandelingen kunnen worden opgestart mits de ruimte voldoende groot is. De richtlijn…

corona, coronastress, coronacrisis

5 mei 2020 – Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over de crisisstructuur geestelijke gezondheidszorg en over een noodplan geestelijke gezondheidszorg. Hierbij dank ik uw Kamer voor de vragen naar aanleiding van mijn brief van 20 maart 2020 over de crisisstructuur geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. over een…

eigen risico, winst, zorgprestatiemodel, declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage,zorguitgaven,

21 april 2020 – Tot 2060 blijven de zorguitgaven naar verwachting stijgen. Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten gemiddeld met ongeveer 2,8 procent per jaar toenemen. Het meeste geld gaat naar ziekenhuiszorg (96 miljard), en de uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg zullen zijn vervijfvoudigd. Dat stelt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  in een onderzoek…

psychisch ongezond, veerkracht, werk en inkomen, covid-19, coronacrisis, mensen met autisme, panel psychisch gezien, suïcides

1 april 2020 – De geestelijke gezondheidszorg is ook in deze coronacrisis een belangrijke schakel in de zorgketen. Verschillende instellingen ondersteunen zorgpersoneel in ziekenhuizen op het psychische vlak en richten afdelingen in voor de opvang en verpleging van coronapatiënten. Regionaal coronacentrum Verschillende ggz-instellingen openen een aparte afdeling om coronapatiënten op te vangen, of overwegen een…

19 september 2019 – In dit nieuwsbericht zet Mind een aantal belangrijke (ggz-gerelateerde) zaken uit de Rijksbegroting op een rij (zoals zij in de begroting zijn opgenomen). Zij hebben meer dan 1000 pagina’s doorgenomen en daaruit van diverse departementen passages geselecteerd (zie link onderaan deze pagina). Vandaar het soms wollige taalgebruik en als er ‘we’…

intrusies, dwanggedachten,

9 september 2019 – De financiële situatie van de geestelijke gezondheidszorg is zorgelijk, blijkt uit onderzoeken van KPMG en Intrakoop. Ook uit de deze week verschenen zorgbarometer van EY komt naar voren hoe lastig de branche het heeft. Instellingen zitten vast in omzet- en prijsplafonds en het personeelsverloop is met 18,4% in 2018 het hoogste…