sociaal domein, ggz en sociaal domein, in het nauw, beweging in kwetsbaarheid, Ggz en sociaal domein, in het hoofd van, Ggz en sociaal domein, podcast, movisie, lichaamsgericht therapiën, gescheiden ouders, liegen, ADHD Dingen, kamerbreed, suïcide, Radio, alcohol, podcast, de facto trauma

19 februari 2024 – Stichting Suïcidepreventie Centrum (SPC) zet zich in voor mensen die kampen met suïcidale gedachten en hun naasten. De organisatie biedt laagdrempelige ondersteuning vanuit ervaringsdeskundigheid en faciliteert lotgenotencontact. In deze aflevering praten we met Koos de Boed (landelijk coördinator van de stichting) en Daniëlle Steentjes (bij SPC betrokken als moderator van een…