Intensivering vergroening van GGZ terreinen ingezet

Facebooktwitterlinkedinmail

15 juni 2024 –  Tijdens de Groene GGZ bijeenkomst bij de Dimence Groep in Deventer werd een belangrijke stap gezet in de vergroening van GGZ-terreinen. De Nationale Postcode Loterij maakte bekend bijna 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de vergroening van terreinen. Dit biedt de mogelijkheid om vele onbenutte hectaren van deze GGZ-terreinen om te toveren in bloeiende, gezonde hotspots voor cliënten, medewerkers, buurtbewoners én de natuur. Hierdoor kan een flinke impuls worden gegeven aan een nieuw systeem voor herstel van natuur en mentale gezondheid in Nederland.

Zorginstellingen in Nederland Beheren meer dan 50.000 hectare land
Matthieu Zuidema presenteerde namens Het Kadaster de resultaten van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Collectief Natuurinclusief. Volgens het rapport “Het landgebruik van zorginstellingen”beslaat het gezamenlijke oppervlak van zorgterreinen in ons land ruim 50.000 hectare, wat vergelijkbaar is met de omvang van het Waddeneiland Texel of gelijk aan de helft van alle bedrijventerreinen in Nederland samen.

IVN Natuureducatie en Nature For Health: groene zorgbijeenkomst
IVN en Nature For Health kondigden ook aan dat eind dit jaar een bijeenkomst wordt georganiseerd voor instellingen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en ziekenhuizen. Het doel van deze bijeenkomst is om instellingen te laten leren en inspireren van elkaar.

Tevens maakten IVN en NFH bekend dat er een groot project is ingediend bij het Ministerie van VWS in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg. Het project zal de verdieping van de Groene GGZ en de verbreding ervan ondersteunen. Het zal tevens ondersteuning geven aan een groene ouderenzorg en groene gehandicaptenzorg. De bijeenkomst in Deventer vond geheel buiten in het groen plaats. Op deze manier deed de Groene GGZ en partners ook mee aan de Outdoor Office Day 2024.

Collectief Natuurinclusief en Groene GGZ voor duurzame zorg
Deze intensivering is onderdeel van het Groene GGZ Partnerschap en het domein Gezondheid van het Collectief Natuurinclusief. Coördinatoren van de Groene GGZ, IVN Natuureducatie en Nature For Health zijn verheugd over de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Bron: ivn.nl

Dit bericht is 678 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail