4 oktober 2017 – Apps hebben positief effect op de symptomen van depressie. Dit blijkt uit een meta-analyse van 18 gerandomiseerd gecontroleerde studies. Er werden in totaal 22 mobiele toepassingen bestudeerd, variërend van apps voor mindfulness-training tot aan systemen die je gemoed monitoren en daarop inspelen met tips. Wereldwijd hebben meer dan 300 miljoen mensen…

10 augustus 2017- Mentaalvitaal.nl is uitgebreid met twaalf nieuwe online programma’s gericht op (zelf)hulp bij onder meer rouw, burnout, mindfulness tot hulp bij stoppen met roken voor jongeren en een app die helpt bij het vinden van ontspanning in de natuur. Mentaal Vitaal is er voor iedereen die aan de slag wil met zijn mentale conditie….

17 juli 2017 – Chattende robots die mensen met een depressie helpen. Waarom niet, dacht Lisa (20). Voor haar studie Communication Multimedia Design ging ze op onderzoek uit, zo meldt sevendays.nl. We zitten continue op messaging apps. We tinderen, appen en gebruiken Instagram- en Facebookmessenger. Dat viel Lisa op. ‘Daarnaast zag ik in de media…

23 juni 2017 – Afgelopen jaar hebben verschillende personen geprobeerd de systemen van Minddistrict binnen te komen. Kwaadaardige hackers? Nee, security-consultants die onze systemen binnenstebuiten hebben gekeerd, op zoek naar veiligheids- en designfouten. Op ons verzoek hebben ze geprobeerd om van buitenaf ‘ongeautoriseerde toegang’ te krijgen tot het Minddistrictplatform, maar dit is niet gelukt. Naast…

20 juni 2017 – Actief blijven, dat is het beste medicijn op lange termijn wanneer je een depressie hebt gehad. Docent-onderzoekers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben samen met de afdeling Stemmingsstoornissen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) de nieuwe app I-ACT ontwikkeld, die mensen hierbij moet ondersteunen. De app I-ACT is…

10 mei 2017 – Behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) worden in toenemende mate ondersteund door technologische innovaties, waaronder virtual reality (VR). Met een VR-bril kunnen cliënten in de veiligheid van de spreekkamer blootgesteld worden (exposure) aan een wereld die grote gelijkenissen vertoont met de echte wereld. “De verwachting is dat VR de doorlooptijd van…

20 april 2017 – Slimme inzet van digitale zorg maakt de geestelijke gezondheidszorg effectiever en verlaagt de kosten. Toenemende eisen vanuit klant, zorgverzekeraar en overheid vergroten de noodzaak voor aanbieders om een omslag te maken naar volwaardige digitale zorgverlening. Voor investeringen in nieuwe digitale toepassingen is snellere afbouw van specialistische GGZ-zorg nodig. Alleen dan kunnen…

17 maart 2017 – Cliënten van de geestelijke gezondheidszorg omarmen massaal het gebruik van online zorg. Deze maand is bij GGz Breburg de 1000e cliënt gestart met online zorg. De eerste cliënt startte 1 mei 2016.  GGz Breburg is er van overtuigd dat met behulp van online zorg de cliënt de best passende behandeling en…

18 november 2016 –In het kader van de campagne Omgaan met depressie van het ministerie van VWS, die eind september van start ging, biedt het Trimbos-instituut gratis drie nieuwe online klachtgerichte trainingen aan om pieker-, slaap- en stressklachten aan te pakken.  Piekerklachten, (chronische) slaapproblemen en stressklachten hangen aantoonbaar samen met depressieve klachten. Het zijn ook…

16 september 2016 – Eén van de grootste farmaceutische bedrijven wereldwijd, Pfizer Inc., heeft een app gelanceerd om mensen die met depressie te maken hebben te steunen en te helpen, zo meldt icthealth.nl. Depressiviteit is één van de meest voorkomende psychische stoornissen. De problemen rond de zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten worden alsmaar groter….

13 september 2016 – Sommige mensen schamen zich zodanig voor hun psychische klachten of verslaving dat zij geen (professionele) hulp durven of willen zoeken. Het inschakelen van hulp in een vroegtijdig stadium kan voorkomen dat klachten zich verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden. Met ingang van 1 januari 2017 kan het Zorginstituut subsidie verlenen…

24 augustus 2016 – Een angstaanval of een plotselinge drang naar drank of drugs overkomt mensen niet alleen als zij thuis zijn. De map met het crisispreventieplan ligt vaak thuis, een behandelaar is niet 24/7 beschikbaar, maar een mobieltje is tegenwoordig altijd bij de hand. Als dat mobieltje beschikt over een ‘noodplan’ dat op ieder…

12 juli 2016 – Het Radboudumc heeft samen met de Radboud Universiteit een nieuwe digitale therapie voor de behandeling van depressie ontwikkeld, CBM-Geheugen. Deze behandeling komt beschikbaar voor psychiatrische klinieken in de Duits-Nederlandse grensregio. Depressie komt zowel in Nederland als Duitsland veel voor. Gelukkig is er goede medicatie en zijn er effectieve psychologische behandelingen beschikbaar. Deze behandelingen zijn echter duur en vragen veel inzet van…