E-health geestelijke gezondheidszorg maakt stevige groei door

Facebooktwitterlinkedinmail

17 maart 2017 – Cliënten van de geestelijke gezondheidszorg omarmen massaal het gebruik van online zorg. Deze maand is bij GGz Breburg de 1000e cliënt gestart met online zorg. De eerste cliënt startte 1 mei 2016. 

GGz Breburg is er van overtuigd dat met behulp van online zorg de cliënt de best passende behandeling en begeleiding krijgt, vanuit een grotere eigen regie. Zodat ze weer verder kunnen in het dagelijks leven. De snelle groei wordt toegejuicht en laat zien dat er een grote vraag is naar online zorg. Zowel cliënten en naasten van de centra voor volwassenen (Angst- en Stemmingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen), de Zorggroep Senioren, Centrum Psychose en Centrum Autisme maken gebruik van online zorg. Voor de online zorg wordt gebruik gemaakt van een online behandelomgeving.

Portaal
Via de online behandelomgeving hebben cliënten toegang tot behandelmodules en kunnen zij communiceren met hun behandelaren. Ook is er een bibliotheek met voorlichtende filmpjes over bepaalde klachten en beschikbare behandelingen. Cliënten bepalen samen met hun behandelaar welke online modules aansluiten bij de behandeling en ook op welk moment deze het beste gebruikt kunnen worden. De behandeling van GGz Breburg vindt overigens niet alleen online plaats, altijd in combinatie met gesprekken op een locatie van GGz Breburg of bij de cliënt thuis.

Inzage dossier en digitale pre-intake
Sinds de zomer van 2016 is een pilot gestart om cliënten inzage te geven in hun eigen dossier, de eerste resultaten zijn positief. Bij Zorggroep Volwassenen is men begonnen met de vernieuwde intake, waar e-health modules een belangrijk onderdeel van zijn. De digitale pre-intake is zo’n module, die bestaat uit animatiefilmpjes, opdrachten, een vragenlijst en de mogelijkheid om vóór de intake al contact te leggen met een ervaringsdeskundige.

Van oud tot jong
Centrum Jeugd nodigt binnenkort haar cliënten uit voor online zorg. Marieleen Bouts, directeur bedrijfsvoering Centrum Jeugd zegt hierover: ‘Samen met cliënten, ouders en behandelaren wordt de komende tijd het e-health aanbod voor jeugd bepaald. Cliënten kunnen waar en wanneer ze maar willen een gedeelte van hun behandeling via ons portaal volgen. Hiermee kan zorg verbeterd worden, waarbij het zowel gaat om de ervaring van de cliënt als de effectiviteit van een behandeling.’
Ook het Centrum Forensische Zorg en Centrum Eetstoornissen nodigen binnenkort hun eerste cliënten uit voor online zorg.

GGz-sector koploper
De snelle groei bij GGz Breburg sluit aan bij de landelijke tendens. Het Trimbos-instituut meldde tijdens de e-health week in 2016 nog: ‘Nederland is koploper op het gebied van e-mental health. De geestelijke gezondheidszorg ontwikkelt en onderzoekt online aanbod vanaf de opkomst van internet.’

Samen
Dankzij de inzet van GGz Breburg professionals in zowel de zorg als de ondersteuning, is deze mijlpaal mogelijk geworden. De professionals werkten hierbij samen met de leveranciers Redmax en Karify. Redmax heeft geholpen bij het realiseren van onze visie, door het vormgeven van een modern implementatieprogramma. Karify is de leverancier van het cliëntgerichte en gebruikersvriendelijke portaal.
Door kennis te delen kunnen we als ggz-sector de kosten laag houden en elkaar helpen te blijven ontwikkelen. De behandelmodules, bijvoorbeeld, zijn gedeeltelijk door GGz Breburg ontwikkeld, maar er wordt ook gebruik gemaakt van modules die zijn ontwikkeld door de 8 samenwerkende GGz-instellingen waarmee GGz Breburg een e-health samenwerkingsverband is aangegaan.

Deze unieke samenwerking tussen professionals en leveranciers én in de ggz-sector helpt ons nu om stabiel verder te groeien voorbij de 1.000 actieve gebruikers.

Bron: persbericht

Dit bericht is 4194 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail