Digitale zorg vergroot effectiviteit GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

20 april 2017 – Slimme inzet van digitale zorg maakt de geestelijke gezondheidszorg effectiever en verlaagt de kosten. Toenemende eisen vanuit klant, zorgverzekeraar en overheid vergroten de noodzaak voor aanbieders om een omslag te maken naar volwaardige digitale zorgverlening. Voor investeringen in nieuwe digitale toepassingen is snellere afbouw van specialistische GGZ-zorg nodig. Alleen dan kunnen GGZ-aanbieders de twintig miljard euro aan maatschappelijke kosten van psychische klachten drastisch terugbrengen. Aldus het ING Economisch Bureau in zijn Sectorvisie GGZ.

Inzet van digitale toepassingen blijft achter
Overheid en zorgverzekeraars eisen van GGZ-aanbieders effectievere en goedkopere zorgverlening. Klanten zijn kritischer en wensen een persoonsgerichte aanpak. De toenemende eisen maken de inzet van digitale toepassingen als een online patiëntenplatform met behandelmodules, digitale dossiervorming en een geavanceerd intern IT-platform, onmisbaar. Digitale zorgtoepassingen bewijzen dat de zorg toegankelijker, persoonlijker en effectiever kan zijn. Toch zetten GGZ-aanbieders nog niet vol in op digitalisering.

Een nieuwe mindset voor betere zorg

Inzet van digitale toepassingen blijft achter
Psychische klachten brengen jaarlijks twintig miljard aan maatschappelijke kosten met zich mee. Voor een doelgerichte GGZ-inzet is een omslag naar een volwaardige digitale klantbenadering noodzakelijk. Online toepassingen stellen de cliënt in staat via computer en smartphone bij een terugval direct hulp in te schakelen. Op die manier kan tijdiger hulp worden geboden en kan de inzet van duurdere zorg achterwege blijven. Onafhankelijk van plaats of tijdstip. Volledige vermenging van digitale zorg en face-to-face zorg levert bovendien besparingen op, doordat minder bezoeken aan de behandelaar nodig zijn. Met beperkt openbare online patiëntplatformen verlagen aanbieders daarnaast de drempel om met zorgverleners in contact te komen. Tot slot moeten interne ICT-systemen niet alleen op registratie van gegevens gericht zijn, maar ook op het gebruik van zorg- en klantgegevens om met data-analyse de zorg te verbeteren.

Digitale winnaars kiezen voor radicale vernieuwing
De digitale winnaars van morgen kiezen radicaal voor vernieuwing. Zij bouwen specialistische zorg versneld af en creëren meer toegevoegde waarde voor klant en samenleving door de nieuwste digitale mogelijkheden in hun zorgverlening te verwerken. De daaruit voortkomende stroom aan digitale data zetten zij niet alleen in voor transparantere verantwoording, maar vooral als grondstof voor zorgvernieuwing.

Bekijk de gehele publicatie
Digitalisering in de GGZ

Bron: ING.nl

Dit bericht is 4557 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail