Zorgclustermodel: Nederlandse Zorgauthoriteit test nieuwe manier financiering ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

6 september 2017 – De Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) test samen met ggz-aanbieder, verzekeraars en ggz-cliënten een nieuwe financiering voor de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij wordt het huidige systeem van DBC’s vervangen door het zorgclustermodel, zo meldt Zorgvisie.

Deze nieuwe productstructuur zal worden ingezet in de ggz en de forensische zorg, heeft de NZa bekendgemaakt. Het zogenaamde ‘zorgclustermodel’ is afkomstig uit Engeland en is hoofdzakelijk gericht op de zorgbehoefte en de zorgzwaarte van cliënten.

In de huidige situatie namelijk moet een behandelaar voor het begin van de behandeling een diagnose stellen aan de hand van de DSM. Echter, volgens veel behandelaars sluiten die diagnoses lang niet altijd aan op de daadwerkelijke zorgvraag van een cliënt. Daarnaast is het een probleem dat de zorgverzekeraar de geleverde zorg pas vergoedt als de behandeling helemaal klaar is, achteraf dus. Ook moeten de behandelaars exact aangeven hoeveel tijd ze aan de cliënt hebben besteed. En dat terwijl verzekeraars vaak geen zicht hebben of de behandeling überhaupt goed is verlopen. “De systeemwereld van de bekostiging stelt steeds grotere eisen, dat zit de leefwereld in de weg,” aldus de NZa.

Test met nieuwe financiering: tussentijds declareren

Daarom wordt nu het zorgclustermodel getest. Bij dit model brengt een behandelaar bij aanvang van de behandeling 18 leefgebieden van de cliënt in kaart. Daarbij wordt bijvoorbeeld gelet op hoe het mentaal, emotioneel en sociaal met hem gaat. De behandelaar registreert dit in een app. Daarin is ook te zien wat andere behandelaars hebben gekozen voor cliënten met een soortgelijke zorgvraag. Na de behandeling vult de behandelaar opnieuw in de app in hoe de patiënt scoort op de verschillende leefgebieden. In plaats van één betaling als het DBC helemaal is gesloten, kan de behandelaar bij het zorgclustermodel tussentijds declareren. Of dat periodiek wordt, bijvoorbeeld eens per maand, of tussentijds wordt nog onderzocht.

150 behandelaars testen nieuwe financiering

De nieuwe financiering is de afgelopen tijd door 150 behandelaren getest in een pilot. Het is de bedoeling dat de DBC-structuur in 2020 door het zorgclustermodel wordt vervangen. Volgens de NZa zijn de eerste reacties positief: de link tussen diagnose en behandeling is duidelijker, er zijn verschillende tussentijdse evaluatiemomenten en de administratieve lasten moeten erdoor worden verlaagd.

Weerstand tegen financiering ggz

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht bleek onlangs dat de meeste psychologen en psychiaters ontevreden zijn over de financiering op basis van DBC’s, die tien jaar geleden is ingevoerd. Ze hebben er een ‘passieve weerstand tegen,’ wat inhoudt dat ze zich er niet tegen verzetten, maar er ook geen voorstander van zijn.

Bron: Zorgvisie 

Dit bericht is 4648 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail