bekostiging, verkennend gesprek, jeugdautoriteit, restitutiepolis, langdurige zorg, bijstandsschuld, PGB, zorgkosten, basispakket, financiële problemen , budget, langdurige zorg, ggz, zorgprestatiemodel, dwangsom

29 september 2020 – Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is. De hoofdlijnen van het model zijn al bekend. Brancheorganisaties, zorgverleners en overheid werken die hoofdlijnen in 2019…

23 november 2018 – De nieuwe bekostiging van de acute ggz gaat volgend jaar niet door. De brancheorganisaties van zorgverzekeraars en zorgaanbieders trekken hun steun in voor inschrijving van een nieuwe zorgstandaard voor de acute ggz. Daardoor kan de Nederlandse Zorgautoriteit de nieuwe bekostiging in 2019 niet invoeren, en blijven de huidige regels voor de…

16 februari 2018 – Het zorgclustermodel, een onderdeel van de nieuwe financieringswijze van de geestelijke gezondheidszorg, brengt zowel kansen als risico’s met zich mee. Dat is de conclusie die het Zorginstituut Nederland (ZIN) trekt in een rapport over de nieuwe bekostiging, zo meldt Zorgvisie. Voormalig minister van VWS Edith Schippers vroeg het Zorginstituut in 2016…

6 september 2017 – De Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) test samen met ggz-aanbieder, verzekeraars en ggz-cliënten een nieuwe financiering voor de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij wordt het huidige systeem van DBC’s vervangen door het zorgclustermodel, zo meldt Zorgvisie. Deze nieuwe productstructuur zal worden ingezet in de ggz en de forensische zorg, heeft de NZa bekendgemaakt. Het zogenaamde ‘zorgclustermodel’…