21 mei 2019 – De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen, zo vinden partijen…

6 september 2017 – De Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) test samen met ggz-aanbieder, verzekeraars en ggz-cliënten een nieuwe financiering voor de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij wordt het huidige systeem van DBC’s vervangen door het zorgclustermodel, zo meldt Zorgvisie. Deze nieuwe productstructuur zal worden ingezet in de ggz en de forensische zorg, heeft de NZa bekendgemaakt. Het zogenaamde ‘zorgclustermodel’…