Nieuwe wet over kwaliteit en klachten aangenomen

Facebooktwitterlinkedinmail
eerste kamer
11 november 2015 – De Eerste Kamer heeft vorige maand het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Op grond van deze wet moet elke zorgaanbieder – kortweg- ‘goede zorg’ leveren, over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris te beschikken en zich aansluiten bij een geschilleninstantie. Het Landelijk Platform GGz heeft zich, samen met vijf andere cliëntenorganisaties, ingespannen voor deze wet.

Samenvatting inhoud Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

  • Cliënten hebben recht op informatie over de kwaliteit en de tarieven van de zorg, over de wachttijd en de bewezen werkzaamheid van de zorg. Het doel hiervan is cliënten in staat te stellen een goede keuze te maken voor een zorgaanbieder.
  • Cliënten worden op de hoogte gesteld van een medische fout. In hun dossier moet hiervan een aantekening worden gemaakt.
  • Zorgaanbieders treffen een schriftelijke regeling voor laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Deze regeling moet onder de aandacht van cliënten worden gebracht.
  • Zorgaanbieders zijn verplicht om een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen.
  • Zorgaanbieders zijn verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie (die moet worden opgericht door cliëntenorganisaties en zorgaanbieders gezamenlijk), die erkend moet zijn door de minister van VWS.

Inbreng LPGGz en andere cliëntenorganisaties

Brief ‘Inbreng consumenten- en patiëntenorganisaties voor behandeling Wkkgz door Eerste Kamer’

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 2511 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail