Mind vraagt input op Herziening Jeugdwet

Facebooktwitterlinkedinmail

20 augustus 2020 – Vanwege knelpunten in de jeugdzorg heeft de regering besloten de Jeugdwet aan te passen. MIND is gevraagd om deze zomer input te geven en roept haar achterban op om mee te denken.

De huidige Jeugdwet is op 1 januari 2015 ingegaan en regelde dat de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering overging naar gemeenten. Hieronder valt ook de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18, bij uitzondering tot 23 jaar. De evaluatie van de Jeugdwet in 2018, meerdere inspectierapporten en recente ervaringen in de praktijk laten echter zien dat in de uitvoering knelpunten voorkomen zoals lange wachttijden en gebrek aan samenwerking. Deze knelpunten vragen om zowel zorginhoudelijke, financiële, organisatorische als wettelijke aanpassingen van het jeugdstelsel. De uitgangspunten van de Jeugdwet blijven echter onveranderd; het versterken van de pedagogische basis en de verschuiving van zorg naar preventie.

Voorstel Jeugdwet

In de afgelopen periode hebben de ministeries van VWS en V&J gewerkt aan een voorstel voor wijziging van de Jeugdwet om de werking van het jeugdstelsel te verbeteren. De noodzaak om het jeugdstelsel aan te passen, is uitgebreid beschreven in meerdere brieven aan het parlement (brief november 2019 / brief maart 2020/ brief juni 2020). De voorgenomen wetswijziging is één van de stappen die de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming willen zetten om het jeugdstelsel beter te laten werken. De ministeries vragen ons nu om te reageren op de voorstellen.

Het wetsvoorstel heeft betrekking op:

  1. regionale samenwerking bij (zeer) complexe jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;
  2. toegang tot jeugdhulp;
  3. governance bij aanbieders;
  4. inzicht en toezicht in het jeugdstelsel.

Input MIND

In de aanloop naar de indiening van dit wetsvoorstel is MIND gevraagd om via verschillende kanalen input te leveren. MIND gaat nu het wetsvoorstel kritisch bekijken en een reactie formuleren. Het wetsvoorstel is opengesteld voor internetconsultatie van vrijdag 10 juli tot en met zondag 6 september: www.internetconsultatie.nl/zorgvoorjeugdigen.
Indien u op enige wijze wilt meelezen, input wilt leveren of vragen heeft, neem contact op met Marlies Roosjen-de Feiter via marlies.defeiter@wijzijnmind.nl, bij voorkeur voor 1 september. Vervolgens zullen we een gebundelde reactie opstellen en indienen.

Bron: nieuwsbrief Mind

Dit bericht is 5028 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail