27 mei 2018 – Vorige week verscheen het Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2017. In totaal ontving het LMZ bijna 7000 klachten. Het aantal klachten neemt elk jaar langzaam toe. Zoals elk jaar gaan de meeste klachten over de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en verpeeghuiszorg. Samen bijdragen aan zorg op maat 2017 was het eerste, volledige jaar waarin het…

11 november 2015 – De Eerste Kamer heeft vorige maand het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Op grond van deze wet moet elke zorgaanbieder – kortweg- ‘goede zorg’ leveren, over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris te beschikken en zich aansluiten bij een geschilleninstantie. Het Landelijk Platform GGz heeft zich, samen met vijf…