5 februari 2019 – De wetsbehandeling van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 is weer een stap verder. Op 29 januari hebben negen Kamerfracties vragen gesteld over het voorliggende wetsvoorstel. Met een totaal van elf pagina’s aan vragen (pdf) zal minister Bruins veel duidelijkheid moeten verschaffen. LOC is blij met de inzet van Kamerleden op dit dossier….

24 januari 2018 – De wet verplichte GGz is dinsdag 23 januari aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat de huidige BOPZ vervangen en wordt per 1 januari 2020 ingevoerd. De wet verplichte GGz biedt volgens MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid een aantal verbeteringen ten opzichte van de BOPZ. De rechter besluit welke vorm…

16 mei 2017 – Vandaag organiseert de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst over de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Wet Zorg en Dwang en de Wet forensische zorg. GGZ Nederland is uitgenodigd voor de deskundigenbijeenkomst. Marijke van Putten, bestuurder van GGZ Noord-Holland-Noord spreekt hier namens GGZ Nederland met Eerste Kamerleden. Ondanks dat we nog veel verbeterpunten in…

11 november 2015 – De Eerste Kamer heeft vorige maand het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Op grond van deze wet moet elke zorgaanbieder – kortweg- ‘goede zorg’ leveren, over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris te beschikken en zich aansluiten bij een geschilleninstantie. Het Landelijk Platform GGz heeft zich, samen met vijf…