Wet verplichte ggz en Wet forenische zorg besproken in Eerste Kamer

Facebooktwitterlinkedinmail

17 januari 2018 – Maandag 15 en dinsdag 16 januari debatteerde de Eerste Kamer over drie wetten die over gedwongen zorg gaan: de Wet verplichte ggz, de Wet forensische zorg en de Wet zorg en dwang. Dinsdag 23 januari wordt over de wetten gestemd.

Belangrijkste uitkomsten van het debat:

  • Stemmingen dinsdag a.s., 23 januari
  • Er lijkt voldoende draagvlak te zijn in de Eerste Kamer om de wetten aan te nemen
  • Inwerkingtreding Wvggz en WZD: per 1/1/2020
  • Inwerkingtreding Wfz: per 1/1/2019 (met uitzondering van artikel 2.3 (schakelartikel naar de Wvggz).
  • Nog geen helderheid over bekostiging uitvoering
  • Nog geen duidelijkheid over wie regie heeft wanneer één van actoren zijn/haar rol niet pakt. Mogelijk hierover meer helderheid in schriftelijke beantwoording op vragen die nog volgt.
  • Evaluatie start vanaf begin, twee jaar na invoering rapport. Daarna elke vijf jaar evaluatie.

GGZ Nederland pleitte voorafgaand aan de behandeling voor voldoende ggz-expertise in wijkteams zodat mensen met psychische problemen op tijd hulp krijgen. De Wet verplichte ggz biedt kansen om hulp in te zetten en gaat uit van behandeling en begeleiding in plaats van gedwongen opname.

Uitvoering, implementatie en bekostiging
De rechter besluit welke vorm van gedwongen zorg ingezet kan worden. Daarbij wordt gekeken naar de benodigde zorg en is er aandacht voor maatschappelijke participatie van de patiënt. Ook wordt, zo veel mogelijk, rekening gehouden met de rol en inbreng van familie en naasten. GGZ Nederland vindt dit goede ontwikkelingen en een verbetering ten opzichte van wetgeving zoals we die nu kennen. Toch zijn er wel zorgen over de invoering. Allereerst de vraag wanneer dit gebeurt. De Wet verplichte ggz vraagt actie van ggz-organisaties, het openbaar ministerie, gemeenten, de politie en anderen. Het betekent onder andere bijscholing van personeel, nieuwe regionale samenwerkingsafspraken, en aanpassing van ICT-systemen. Al die partijen en organisaties moeten zich daarop voorbereiden. Het is daarom reëel de wet niet eerder dan 2020 in werking te laten treden. Ook kost de uitvoering van de Wet verplichte ggz miljoenen en is het nog niet duidelijk wie deze kosten gaat dragen. Of hoe groot de extra administratieve lasten voor zorgaanbieders worden.

Betere zorg
GGZ Nederland hoopte tijdens de behandeling van de wetten over gedwongen zorg op antwoorden op dergelijke vragen. En op afspraken om de uitvoering en implementatie vorm te geven en de effecten van de wet vanaf het begin goed te monitoren. In veel gevallen is er verheldering, maar bijvoorbeeld bekostiging van de uitvoering blijft een grote vraag. We willen dat de wet bijdraagt aan waar we op hopen: betere zorg voor patiënten.

Bron: ggzconnect.nl

Dit bericht is 3897 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail