studentenwelzijn, studenten, student, ADD, ADHD, studeren met ADHD, klachten, wkkgz, studenten

27april 2021 – Vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geëvalueerd of de doelen van de wet gerealiseerd worden. Deze evaluatie was al in de wet opgenomen. De onderzoekers hebben zich gericht op de reikwijdte van de wet, kwaliteit van zorg, toegankelijkheid van de klacht- en geschilprocedures en het…

9 februari 2017 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken patiënten- en cliëntenrechten. Geachte voorzitter, Op 22 februari a.s. heeft de vaste Kamercommissie Volksgezondheid een Algemeen Overleg gepland over patiënten- en cliëntenrechten. Uit de convocatie bij dit overleg blijkt dat uw Kamer geïnformeerd wil worden over de stand van…

  30 december 2015 – De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf 1 januari 2016 toezicht houden op de naleving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zowel de cliënten als de inspectie krijgen meer mogelijkheden om de zorgaanbieder te stimuleren tot het leveren van goede zorg. Lees meer op www.rijksoverheid.nl over deze wijzigingen…

11 november 2015 – De Eerste Kamer heeft vorige maand het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Op grond van deze wet moet elke zorgaanbieder – kortweg- ‘goede zorg’ leveren, over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris te beschikken en zich aansluiten bij een geschilleninstantie. Het Landelijk Platform GGz heeft zich, samen met vijf…