Zeggenschap van zorgmedewerkers wettelijk in Wkkgz vastgelegd

Facebooktwitterlinkedinmail

27 juni 2023 – Naar aanleiding van de initiatiefwet van de leden Ellemeet en Tielen is per 1 juli 2023 zeggenschap van zorgverleners in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz) vastgelegd. Met deze wijziging moet de zorgverlener die zorg verleent aan zijn cliënten, in de gelegenheid  zijn gesteld om invloed uit te oefenen op het beleid, voor zover dat beleid direct van belang is voor hun bijdrage aan het verlenen van goede zorg.

Deze wijziging van de Wkkgz kan aanvullend worden gezien aan de verschillende initiatieven die gericht zijn op meer zeggenschap voor zorgmedewerkers. Een voorbeeld hiervan is de Subsidieregeling Veerkracht en Zeggenschap, waarmee in 2022 in totaal € 12,75 miljoen beschikbaar is gesteld. Het uitgangspunt en doel van de Subsidieregeling en andere initiatieven in het kader van zeggenschap is dat verpleegkundigen in toenemende mate zeggenschap zouden moeten ervaren. Daarbij gaat het niet alleen om zeggenschap over beleid met betrekking tot het verlenen van goede zorg – zoals in het kader van de Wkkgz – maar ook om zeggenschap over de randvoorwaarden voor werk, zoals roostering en loopbaanmogelijkheden.

Om de voortgang op dit gebied te monitoren is in opdracht van het Ministerie van VWS door Accuralis een monitor ontwikkeld die per september 2023 van start zal gaan. Deze monitor kan door middel van input van verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders inzicht geven in de mate van ervaren zeggenschap binnen organisaties in zorg en welzijn. De monitor kan ook relevant inzicht bieden in welke interventies nodig zijn om zeggenschap te bevorderen. Aanmelden voor deze monitor is mogelijk via de website van Accuralis (Monitor Zeggenschap – Accuralis).

Om ervoor te zorgen dat zeggenschap voor zorgmedewerkers structureel wordt geborgd in zorgorganisaties is het van belang dat er in organisaties een cultuur is waarin zeggenschap wordt ondersteund. Dit vraagt om een cultuurverandering in zorg en welzijn. Binnen het arbeidsmarktprogramma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn (TAZ) zullen meerjarige plannen worden gemaakt ten aanzien van zeggenschap waarin het stimuleren van deze cultuurverandering centraal staat.

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 776 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail