Kamermotie over beschikbaarheid Esketamine aangenomen

Facebooktwitterlinkedinmail

16 februari 2023 –  Esketamine kan mensen met een therapieresistente depressie helpen. Zorgverzekeraars zijn echter te terughoudend in de inkoop ervan waardoor het geneesmiddel niet beschikbaar is voor mensen met ernstige depressie die het hard nodig hebben. Op 27 oktober vroeg de NVvP in de media aandacht voor de beperkte inkoop door zorgverzekeraars van Esketamine.

Eind 2022 pleitten MIND en de Depressievereniging in haar brief aan de Tweede Kamer voor het ggz-debat op 2 november om de beschikbaarheid van Esketamine te verbeteren. De Kamerleden Mohandis en Agema dienden vervolgens een motie in die nu begin februari 2023 unaniem door de Kamer is aangenomen.

Aangenomen motie
In de motie wijzen de Kamerleden Mohandis (PvdA) en Agema (PVV) erop dat “patiënten die volgens de overeengekomen behandelcriteria in aanmerking komen voor eskatamine-neusspray, ongehinderd toegang moeten hebben tot deze behandeling.” Zij verzoeken de regering vervolgens om “verzekeraars hun contractering voor 2023 aanzienlijk te verbeteren en de NZa daadwerkelijk sancties te laten toepassen als blijkt dat zorgverzekeraars niet voldoen aan hun zorgplicht of drempels opwerpen voor toegang tot verzekerde zorg.” Deze motie gaat daarmee verder dan alleen de beschikbaarheid van Esketamine en richt zich op de zorgplicht door zorgverzekeraars.

Pleidooi MIND
MIND en de Depressievereniging pleitten voor betere beschikbaarheid van het geneesmiddel Esketamine voor mensen met ernstige depressieve klachten. In de brief van MIND aan de Kamer schreven we: “Zorgverzekeraars zijn tot nu toe zeer terughoudend met de inkoop van Esketamine-behandelingen en er worden wat ons betreft ongewenste drempels (machtigingen, aanvullende criteria) opgeworpen die nu ten koste lijken te gaan van een grote groep patiënten. Wij vinden het onaanvaardbaar dat er geen volumeafspraken gemaakt worden tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraars.”

Oproep aan patiënten om drempels te melden
We roepen patiënten en behandelaren op om zich te melden bij de NZA als hun zorgverzekeraar geen esketamine-behandeling beschikbaar heeft, terwijl de patiënt er wel voor in aanmerking komt. Zij kunnen dit bij de NZA melden door dit formulier in te vullen:  https://www.nza.nl/contact/ons-meldpunt/meldingsformulier-voor-patient-en-verzekerde. Pas als de NZa meldingen ontvangt, kan zij ingrijpen.

Dit bericht is 2206 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail