Relatie tussen depressie en diabetes

Facebooktwitterlinkedinmail

diabetes-test-plaatje

Onderzoeksresultaten De Maastricht Studie gepresenteerd tijdens wetenschappelijk symposium
Psychologisch lijden (psychological distress), waaronder depressie, komt 10 tot 30 procent meer voor bij mensen met type 2 diabetes dan bij mensen zonder diabetes. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in het kader van De Maastricht Studie, een grootschalig bevolkingsonderzoek in Zuid-Limburg. 

De relatie tussen psychische klachten en diabetes type 2 is al eerder beschreven. Er is echter weinig bekend over de biologische en gedragsmatige mechanismen die dit verband kunnen verklaren. Bovendien is de rol van persoonlijkheid in deze associatie tot nu toe onduidelijk.

De eerste resultaten van De Maastricht Studie laten zien dat persoonlijkheidskenmerken mogelijk een rol spelen als het gaat om de relatie tussen psychologisch lijden en diabetes type 2. Met behulp van uitgebreide vragenlijsten en een diagnostisch interview van de eerste 866 deelnemers hebben de onderzoekers van de Maastricht Studie aangetoond dat personen met type 2 diabetes meer psychische klachten hebben dan personen zonder diabetes. Met name werden er meer klachten van depressiviteit (10 % grotere kans dan mensen zonder diabetes; de kans op relevante depressieve klachten was maar liefst 3 maal verhoogd ten opzichte van mensen zonder diabetes type 2)  gerapporteerd.

Persoonlijkheid
Daarnaast werd er een verschil aangetoond in de kans op het hebben van een zogenoemde Type D persoonlijkheid(“introverte persoonlijkheid”) tussen mensen met en zonder type 2 diabetes. Er is echter nader onderzoek nodig om dit verband te bevestigen en meer inzicht te krijgen in onderliggende biologische en gedragsmatige mechanismen die psychologisch lijden linken aan morbiditeit en mortaliteit in type 2 diabetes. In dit kader blijft het een belangrijke vraag of de ziekte type 2 diabetes niet primair zelf verantwoordelijk is voor depressie, ongeacht persoonlijkheidstype.

Symposium
De relatie tussen psychologisch lijden en diabetes type 2 is een van de onderwerpen die aan bod komen tijdens een wetenschappelijk symposium over De Maastricht Studie dat morgen, vrijdag 14 november, Werelddiabetesdag, plaatsvindt. Tijdens dat symposium, dat om 13.00 uur wordt geopend door Maastrichts burgemeester Onno Hoes, worden voorlopige onderzoeksresultaten van De Maastricht Studie gepresenteerd. Na het wetenschappelijke gedeelte is er van 18.30 tot 21.00 uur een avondprogramma, bedoeld voor patiënten en geïnteresseerde leken. Tijdens dat publiekscongres zal ook het Diabetesonderzoeksfonds Limburg zich presenteren. Het wetenschappelijk symposium en het publiekscongres vinden plaats in de Maastricht School of Management aan het Endepolsdomein 150 in Maastricht (nabij station Maastricht Randwyck).

Meer informatie over het wetenschappelijk symposium van De Maastricht Studie kunt u vinden op de site: http://www.demaastrichtstudie.nl/

Maastricht Studie
De Maastricht Studie is een uniek onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het vóórkomen, de oorzaken en de behandeling van type 2 diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen. Deelnemers aan De Maastricht Studie worden aan het begin van de studie en na 5 jaar uitgebreid medisch onderzocht. Centraal staat de vraag waarom de ene persoon wel type 2 diabetes ontwikkelt en de andere niet. De Maastricht Studie zal uiteindelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van de Limburgers en de strijd tegen diabetes en hart- en vaatziekten.

Zie ook

Diabetes en depressie, hand in hand  10 sept 2013

Bron: MUMC+

Dit bericht is 21037 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail