19 oktober 2018 – De Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vinden dat het kabinet-Rutte te weinig oog heeft voor duizenden kwetsbare Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. De drie adviesorganen luiden hier woensdag de nood…

19 oktober 2018 – Maak jij je zorgen om de wachtlijsten binnen de ggz? Ben jij iemand die zich sterk maakt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? Of heb jij een mening over één of meerdere actuele zaken binnen de GGZ?  Dan is MIND op zoek naar jou. Zij bewaken de kwaliteit en toegank…

18 oktober 2018 – Sommige ggz-cliënten voeren liever geen telefoongesprek of willen anoniem blijven wanneer zij vragen of klachten hebben over hun behandeling.  Om ook voor deze ggz-cliënten op een laagdrempelige manier bereikbaar te zijn, kunnen zij nu naast te bellen of te mailen, ook vi…

16 oktober 2018- Iedereen ergert zich wel eens aan geluiden die andere mensen maken. De meeste mensen weten hier wel mee om te gaan. Het wordt anders als ergernissen en irritaties over onschuldige geluiden extreme woede, walging of haat opwekken. Dit wordt misofonie genoemd. Het is echter geen erke…

15 oktober 2018- Afgelopen Prinsjesdag presenteerde het kabinet haar plannen en begrotingen voor het komend jaar. GGZ Nederland heeft de belangrijkste punten uit de plannen en begrotingen over de ggz samengevat voor haar leden. De plannen van het kabinet sluiten aan op de afspraken die gemaakt zijn …