Antwoorden op Kamervragen over zorgstelsel zonder zorgverzekeraars

Facebooktwitterlinkedinmail

16 januari 2023 – Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over een opiniestuk waarin wordt gepleit de zorgverzekeraars uit het zorgstelsel te halen. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft deze vragen gesteld.

1 Bent u bekend met het opinieartikel ‘Haal de verzekeraars uit het zorgstelsel’?

Antwoord 1 Ja.

2 Wat kosten de zorgverzekeraars? Kunt u dit uitdrukken in een tabel met daarin de zorgverzekeraars, de kosten per zorgverzekeraar en de kosten van alle zorgverzekeraars opgeteld?

Antwoord 2
De kosten die zorgverzekeraars maken (en geen directe zorgkosten zijn) noemen wij bedrijfskosten. Deze bedrijfskosten waren gemiddeld genomen 81 euro per premiebetaler per jaar in 2021 (het meest recente jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn). Dit is 2,6% van de totale zorgkosten. In Tabel 1 is een overzicht te zien van de cijfers voor 2021.

Tabel 1 Bedrijfskosten per concern conform de jaarcijfers 2021.

Bron: transparantieoverzichten van de jaarcijfers basisverzekering, zoals door individuele zorgverzekeraars gepresenteerd op de website.

De bedrijfskosten per premiebetaler laten een dalende trend zien. In 2015 lagen de gemiddelde bedrijfskosten nog op 96 euro per premiebetaler per jaar. In 2021 was dit 81 euro.

De bedrijfskosten liggen ook lager dan ten tijde van het ziekenfonds in termen van percentage van de totale zorgkosten (3,9% in 2004 en 2,6% 2021). Dit is te zien in grafiek 1.

Grafiek 1 Gemiddelde bedrijfskosten als percentage van de zorgkosten in 2003 – 2021.

Bedrijfskosten als % van de zorgkosten

1 Bron: Cijfers zijn gebaseerd op verschillende bronnen. De informatie over de zorgkosten en bedrijfskosten zijn voor de jaren 2003 t/m 2016 afkomstig uit de rapportages van de NZa: Marktscan Zorgverzekeringswet 2013 t/m 2016, de uitvoering ziekenfondswet 2005 en het Algemeen rapport uitvoering ziekenfondswet door het CTZ over 2004. Voor de jaren 2016 t/m 2021 zijn de cijfers gebaseerd op de transparantieoverzichten van de jaarcijfers van de basisverzekering die zorgverzekeraars jaarlijks publiceren.

3. Hoe zou het zorgstelsel werken indien de zorgverzekeraars eruit worden gehaald?

Antwoord 3
Er zijn verschillende varianten denkbaar om het stelsel anders in te richten dan een privaatrechtelijk verzekeringsstelsel met private zorgverzekeraars. Veel van deze varianten zijn omschreven in Zorgkeuzes in Kaart 20201. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werkt het ene zorgstelsel niet systematisch beter dan het andere stelsel. Het functioneren van het stelsel wordt met name bepaald door de invulling van dat stelstel. Ook zonder huidige zorgverzekeraars moeten de taken die zij in het huidige systeem uitvoeren worden vervuld. Ook bijvoorbeeld een instantie als een Nationaal Administratiekantoor Zorg, zoals de auteurs van het opiniestuk in NRC voorstellen, zal kosten maken voor klantenservice, voorlichting, schadeafhandeling, polis administratie en inkoop.

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 1197 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail