declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage

26 augustus 2020 – Samen met brancheorganisaties in de ggz en forensische ggz heeft de Nederlandse Zorgautoriteit het zorgprestatiemodel verder uitgewerkt. Op basis daarvan adviseert de NZa om deze nieuwe bekostiging van de ggz en fz per 2022 in te voeren. De NZa hecht eraan dat aan de bekostiging een vorm van zorgvraagtypering wordt gekoppeld….

contracten, coronakosten, basispakket

3 augustus 2020 – Zorgkantoren mogen de tweede helft van het jaar maatwerkafspraken maken met zorgaanbieders in de langdurige zorg over coronakosten. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft dit mogelijk gemaakt door aanpassing van de regelgeving. De maatwerkafspraken zijn een aanvulling op de reguliere steunmaatregelen die uiterlijk 1 september aflopen. Zorgkantoren zien dat nog niet alle zorgaanbieders…

autismezorg, wachttijden, wachtlijsten

30 juli 2020 – De wachtlijsten  voor mensen met veel voorkomende aandoeningen zoals angst, depressie maar ook persoonlijkheidsproblematiek,  zijn  al jaren erg lang. Tot voor kort stonden er in Rotterdam maar liefst 700 VGZ-verzekerden op de wachtlijst. Coöperatie VGZ  heeft vanuit haar rol  de regie in handen genomen  in  de regio Rotterdam. Met inzet van…

visie

20 juli 2020 – Zorgverzekeraars geven in “De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg” hun gezamenlijke visie op de toekomst van onze geestelijke gezondheidszorg. Zij presenteren hierin zes ambities voor betere behandeling, bekostiging en samenwerking van de ggz met onder meer huisartsenzorg en het sociaal domein. De zorgverzekeraars willen met de visie een…

zorgverzekeraar , coronaregeling

9 juli 2020 – Ook grote aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen binnenkort gebruikmaken van een coronaregeling, dat maken Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse ggz vandaag bekend. De regeling van de zorgverzekeraars* geldt specifiek voor 75 ggz-aanbieders die zorg met verblijf leveren en/of een jaaromzet hebben van meer dan 10 miljoen euro. Zorgverzekeraars compenseren met…

29 mei 2020 – Het artikel dd. 28 mei 2020 in het Algemeen Dagblad, PsyQ beëindigt ‘met stopwatch’ in één klap trajecten die zorgpolis niet vergoedt, bevat een aantal feitelijke onjuistheden. Deze onjuistheden schaden niet alleen de organisatie, maar zeker ook de patiënten die in zorg zijn. Hierdoor kunnen patiënten een verkeerd beeld krijgen over…

psychosegevoeligheid, welzijn op recept, verwijzingen

28 mei 2020  – De regio Leiden staat op nummer 1 als het gaat om angst- en stemmingsstoornissen, zo blijkt uit het regiobeeld Zuid-Holland dat Zorg en Zekerheid onlangs publiceerde. Angst, onrust, eenzaamheid of overbelasting kunnen, zeker tijdens de huidige coronacrisis, een goede gezondheid flink in de weg staan. Zorgen over financiën of huisvesting verergeren de…

betere ggz

16 maart 2020 – Naar schatting 250 à 300 patiënten met hoogcomplexe ggz-zorgvragen krijgen een maatwerkaanpak. Deze kwetsbare patiënten krijgen nu nog niet altijd de juiste zorg en ondersteuning. Om daar verandering in te brengen hebben GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland vorige week  een gezamenlijk plan van aanpak gepresenteerd aan staatssecretaris Blokhuis van VWS. De…

peer expertise, ervaringsdeskundigheid

5 februari 2020 – In de contracten voor 2020 hebben zorgverzekeraars nog geen gebruik willen maken van de mogelijkheid om de inzet van ervaringsdeskundigen te bekostigen. Dat moet anders, vindt de Tweede Kamer. Vandaag nam de Tweede Kamer met brede steun een motie aan om de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen te vergroten. Ervaringsdeskundigen geven een krachtig…

11 december 2019 – VGZ en Parnassia Groep hebben gisteren gesproken bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de impasse waarin de onderhandelingen tussen de ggz aanbieder en de zorgverzekeraar zijn beland, die leidde tot een patiëntenstop.  Hier is de afspraak gemaakt dat de patiëntenstop per 10 december over 2019 wordt opgeheven. Ze hebben vertrouwen dat…