Project Hoofdzaak Werk verlengd tot 2026

Facebooktwitterlinkedinmail

29 juni 2024 – De ministeries SZW en VWS hebben gezamenlijk besloten geld vrij te maken voor een vervolg van het project Hoofdzaak Werk van het convenant Sterk door Werk. Het project vergroot baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en wordt hiermee vervolgd tot 2026. MIND is blij met de voortzetting en roept het nieuwe kabinet op om ook voldoende geld beschikbaar te stellen voor de IPS-trajecten – zowel via UWV als gemeente. Zodat mensen daadwerkelijk aan werk worden geholpen. Dat is onze boodschap op de landelijke conferentie Hoofdzaak Werk vandaag 27 juni in Amersfoort.

Win-win
MIND werkt al vier jaar lang binnen Hoofdzaak Werk samen met Divosa, AWVN, UWV en de Nederlandse GGZ om betaald werk mogelijk te maken voor steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid in het hele land. Nu dit project wordt verlengd, is er meer ruimte om ervoor te zorgen dat overal in het land goed wordt samengewerkt tussen uitkeringsinstantie (UWV, gemeente), zorg (de Nederlandse GGZ) en werkgevers (AWVN). Dienke Bos, directeur-bestuurder MIND: ”Dit is zo’n enorme win-win. We zien dat het werkt, voor samenleving en mensen zelf. Mensen herstellen beter en de kans op terugval neemt af. Dit moeten we gewoon doen!”

Zichtbare resultaten
Op dit moment lopen 4800 trajecten (waarvan de meeste IPS) in heel Nederland om mensen te begeleiden naar werk. Ruim een derde hiervan krijgt uiteindelijk een betaalde baan. De betere samenwerking zorgt ervoor dat er geen tegengesteld advies meer is in wel/niet betaald aan het werk mogen. De wens van iemand staat centraal. En mensen krijgen goede ondersteuning naar en op het werk. MIND zorgt door middel van training en ondersteuning dat professionals en werkgevers beter voorbereid zijn. In de komende jaren zetten we dit voort met een nog grotere rol voor ervaringsdeskundigen in alle arbeidsmarktregio’s. Dienke Bos: ”We streven naar meer begrip en goede dienstverlening. En willen nog meer betaald werk creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.”

Kijk en luister meer over Hoofdzaak Werk in deze video.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 531 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail