partnergeweld, huiselijk geweld, mishandeling

3 januari 2024-  De beleidsopvatting over het aanpakken van partnergeweld stelt dat het bevorderen van economische zelfstandigheid de beste bescherming biedt tegen partnergeweld. ‘Dit is een onjuiste én gevaarlijke aanname’, stelt Suzanne Bouma, die in december 2023 promoveerde met het proefschrift ‘Werk als oplossing? Narratieven over de waarde van werk ter preventie van en herstel…

complexe echtscheiding, gescheiden ouders, conflictscheidingen, scheiding, hechtingsproblemen,

28 november 2023 – Geschat wordt dat 15 tot 20 procent van de echtscheidingen, waar kinderen bij betrokken zijn, uiterst moeizaam en ernstig verloopt. Er zijn voortdurende ruzies, beschuldigingen, manipulaties en soms zelfs jarenlange juridische geschillen. Bij ongeveer de helft van deze complexe scheidingen is ook sprake van huiselijk geweld. Jaarlijks maken duizenden kinderen dergelijke…