Wetenschap en theater om eenzaamheid bij ouderen te bestrijden

Facebooktwitterlinkedinmail

2 juni 2023 – Oudere mensen die alleen wonen kunnen te maken krijgen met langdurige sociale isolatie en een gebrek aan emotionele verbondenheid. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben deelgenomen aan een internationale samenwerking om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen en te bestrijden. Dit euPrevent PROFILE-project heeft niet alleen geresulteerd in wetenschappelijke artikelen, maar ook in een overzicht van goede voorbeelden, evenals training en richtlijnen voor professionals en vrijwilligers. De resultaten werden gepresenteerd tijdens een afsluitende conferentie op 1 juni en samengevat in een inspiratiegids.

Van tijd tot tijd krijgt iedereen te maken met periodes van eenzaamheid. Terwijl het voor de meeste mensen tijdelijk is, zijn ouderen die alleen wonen bijzonder kwetsbaar voor langdurige gevoelens van eenzaamheid. Daarom wilden de onderzoekers van het euPrevent PROFILE-project, dat staat voor de Preventie van Eenzaamheid bij Ouderen in de Euregio, eenzaamheid bij ouderen voorkomen en aanpakken. De onderzoekers werkten samen met partners in België en Duitsland om bewustzijn over eenzaamheid te vergroten en de uitwisseling van kennis en goede praktijken binnen en tussen gemeenschappen in de Euregio Maas-Rijn te bevorderen.

“Een van de belangrijkste strategieën die we hebben toegepast om deze doelen te bereiken, is het bevorderen van intergenerationele interactie,” legt projectcoördinator Marja Veenstra uit. “Eenzaamheid wordt niet alleen ervaren door oudere mensen, maar treft ook jongeren. Het aanmoedigen van intergenerationele uitwisseling en het verbinden van verschillende leeftijdsgroepen kan tal van wederzijdse voordelen opleveren. Als onderdeel van het project hebben we verschillende intergenerationele burgerbijeenkomsten georganiseerd, waarbij de uitwisseling van ervaringen en kennis over eenzaamheid werd gefaciliteerd. Daarnaast hebben we tijdens de looptijd van het project de uitwisseling van intergenerationele beste praktijken tussen regio’s bevorderd en een handleiding ontwikkeld om deze aanpak te ondersteunen.”

De onderzoekers hebben een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de prevalentie van eenzaamheid en effectieve interventies, en zij ontwikkelden e-healthapplicaties. Maar het team heeft ook meer onconventionele benaderingen gebruikt om bewustwording te creëren. Veenstra: “Het bespreken van eenzaamheid kan uitdagend zijn. Om open gesprekken te vergemakkelijken, hebben we een bestaand toneelstuk genaamd ‘Starlight’ aangepast, dat in verschillende regio’s werd opgevoerd, elk in hun eigen taal. Deze toegankelijke ervaring bood mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan discussies over eenzaamheid. Het doel is dat organisaties zelfstandig het toneelstuk ‘Starlight’ kunnen opvoeren.”

Alle activiteiten en resultaten van het euPrevent PROFILE-project worden uitvoerig beschreven in de inspiratiegids.

Bron: maastrichtuniversity.nl

Dit bericht is 891 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail