Bejegening patiënt op spoedeisende hulp na zelfmoordpoging onder de maat

Facebooktwitterlinkedinmail

26 mei 2024 – Jaarlijks belanden in Nederland ruim 15.000 mensen op de spoedeisende hulp (SEH) met “opzettelijk zelf toegebracht letsel”. Dat gaat om zelfbeschadiging en  in driekwart van de gevallen gaat het om een zelfmoordpoging.  Het medisch personeel heeft moeite om om te gaan met deze groep patiënten. Een suicidepoging is voor hen nog vaak een moeilijk te begrijpen onderwerp, zo meldt de NOS

In 2023 overleden 1885 mensen door suïcide. Jaarlijks doen echter naar schatting zo’n 40.000 mensen een zelfmoordpoging. Ruim 16.000 daarvan  belanden op de SEH, dat zijn gemiddeld 44 patiënten per dag.  De verhouding tussen mannen en vrouwen verschilt sterk per toedracht. Het aantal vrouwen dat de SEH bezocht in verband met zelf toegebracht letsel is ruim twee keer groter dan het aantal mannen.

In 2022 werd de SEH-afdeling ongeveer 15.700 keer bezocht in verband met zelf toegebracht letsel, 4.800 keer door mannen en 10.900 keer door vrouwen (55 per 100.000 mannen en 120 per 100.000 vrouwen). Het risico op een SEH-bezoek voor letsel door zelf toegebracht letsel is het grootst in de leeftijdsgroep 15 tot en met 24 jaar.

In 7% van de SEH-bezoeken was sprake van ernstig letsel (600-1.600 bezoeken). Het lage aandeel ernstige letsels heeft onder andere te maken met het feit dat een vergiftiging (wat hierbij veel voorkomt) als niet-ernstig wordt gecodeerd omdat de ernst van de vergiftiging meestal niet bekend is.

Bejegening

Niet al het medisch personeel is in staat om iemand na een zelfmoordpoging op een goede wijze te bejegenen . David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen hoort vaak dat deze groep patiënten op een veroordelend manier en niet neutraal of op een positieve manier wordt benaderd.

Eén op de zes patiënten doet opnieuw een poging in het eerste jaar na op de SEH te zijn beland. Eén op de 25 pleegt alsnog zelfmoord in de eerste vijf jaar.  Omdat er sprake is van een sterk verhoogd risico moet er juist ingezet worden op voorkomen van een nieuwe poging. Goede bejegening is daarbij van groot belang.

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) in Den Haag investeert daarom in bijscholing van het medisch personeel, maar doet nóg meer voor mensen die een zelfmoordpoging overleven. Vanuit de spoedeisende hulp worden ze – als ze daar voor openstaan – aangemeld bij suïcidepreventie-organisatie Sumona.

Die aanpak loont want  het aantal mensen dat een nieuwe poging onderneemt, ligt in Den Haag lager ligt dan het landelijke gemiddelde.

Bron: nos.nl  / vzinfo.nl

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

Dit bericht is 1122 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail