Oproep MIND voor zorgvuldige behandeling Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

Facebooktwitterlinkedinmail

25 juni 2024 – De behandeling van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg moet snel én zorgvuldig. MIND schrijft in een brief aan de Kamer dat de wet in samenhang moet worden beoordeeld met de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zorgvormen en de AMvB robuuste regio’s. Zodat op regionaal niveau op een eenduidige manier voldoende specialistische jeugd-ggz wordt ingekocht én beschikbaar komt voor kinderen en jongeren. Aanpassing van de Jeugdwet is immers bedoeld om een eind te maken aan de veel te lange wachtlijsten in de specialistische jeugd-ggz. Ook wil MIND het recht op tijdige en passende jeugd-ggz via een zorgplicht wettelijk geregeld hebben. 

Samenhang nodig met maatregelen zorgvormen en robuuste regio’s
Eén van de hervormingen in de jeugdzorg is dat gemeenten worden verplicht om bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen. Dit om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren. Specialistische jeugd-ggz is één van de vormen van jeugdhulp die wordt opgenomen in de AMvB zorgvormen. Onvoldoende uitwerking van de definitie van specialistische jeugd-ggz geeft gemeenten ruimte om gespecialiseerde geestelijke gezondheid op verschillende manieren, dan wel op lokaal niveau, in te kopen. Dan zijn we weer terug bij af. MIND wijst erop dat de beoordeling van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg niet kan plaats vinden zonder de AMvB zorgvormen erbij te betrekken. Deze AMvB gaat komende zomer in consultatie.

Ook het proces om tot robuuste regio’s in de jeugdzorg te komen, loopt nog. MIND is van mening dat de robuustheid van de regio’s in samenhang met de AMvB zorgvormen onderwerp van gesprek moeten blijven tijdens de invoering van wet en maatregelen. We constateren dat jeugdigen en gezinnen weinig verbetering zullen ervaren, als het beleid en de concrete maatregelen niet wezenlijk bijdragen aan positieve verandering.

Neem zorgplicht op in de Jeugdwet
Om in de toekomst beter te kunnen sturen op de wachttijden in de jeugd-ggz, wil MIND dat kinderen en jongeren dezelfde garanties krijgen als volwassenen in de Zorgverzekeringswet. MIND pleit voor een zorgplicht en vraagt om wettelijke normen in te voeren: maximale wachttijden van aanmelding tot intake en van intake tot behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit moet hierop gaan toezien.

Lees onze schriftelijke inbreng voor het inbreng verslag t.b.v. de behandeling van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg voor woensdag 26 juni 2024.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 523 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail