probleemgedrag, gedragsproblemen, ervaringsdeskundigheid, suicide, jeugdzorg, jeugd ggz
23 juni 2020 – De jeugdzorginstellingen moeten deze zomer duizenden behandelingen van jongeren stoppen, omdat ze anders in grote financiële problemen komen. Het gaat om (vaak verliesgevende) zorg voor jeugdigen met zware problemen: jongeren met een verstandelijke beperking, psychische problem…