jongerenplatform,

31 januari 2024 –  Stress, eenzaamheid of depressie: meer dan de helft van de Nederlandse jongvolwassenen kampt met mentale klachten. Dat kan en moet anders, vinden acht landelijke organisaties waaronder MIND en MIND Us, die zich inzetten voor de mentale gezondheid van jongeren. Samen met De Kindertelefoon, @ease, Transformers Community, Join Us, 113 Zelfmoordpreventie en…

suïcidepreventie. GZ-psychologen, controversieel, zorgstelsel, 113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

30 januari 2024 – Op maandag 29 januari 2024 debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind over de jeugd-onderdelen uit de begrotingen van J&V en VWS (2024). Net als de VWS-begroting een week eerder is dit een uitgesteld debat vanwege de recente verkiezingen. Ook in dit debat bleek dat de informerende…

jeugdzorgsysteem, gesloten jeugdzorg, jeugdhulp, jeugdzorg plus,hervormingsagenda, jeugdautoriteit, SER, jeugdzorg, gezinnen, jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

25 januari 2024 – Ellenlange wachttijden voor kinderen, jongeren en gezinnen op passende jeugdzorg zijn al jaren het gevolg van een niet goed functionerend jeugdzorgstelsel. Terwijl de problematiek alsmaar toeneemt, is nog steeds geen verbetering zichtbaar. Jongeren en hun gezinnen kunnen niet nog langer wachten. MIND roept op om de wet die sinds 2020 in de…

angst en depressie bij kinderen, huiselijk geweld,, seksueel kindermisbruik, stress, kindermishandelnig, huiselijk geweld, veilig thuis, jeugdbescherming, kinderbescherming, kindermishandeling, congres kindermishandeling, hermelding,

24 januari 2024 – Angst en depressie bij kinderen vormen een complex probleem, en voor meer dan de helft van de getroffen kinderen is de huidige behandeling niet effectief. De Leidse ontwikkelingspsychologen Anke Klein en Anika Bexkens hebben een ZonMW beurs van €600.000 ontvangen voor hun onderzoek naar een innovatief behandelprogramma. Dit programma richt zich…

mindfulness, mindfulness app

22 januari 2024 – Kwetsbaarheid ombuigen naar weerbaarheid. Dát is de focus van alle professionals die werken met psychisch kwetsbare kinderen. Een training in mindfulness, voor kind en ouders, kan de behandeling verrijken. Dit vergroot de veerkracht van het hele gezin. Ouderschap is één van de meest veeleisende en verantwoordelijke taken in het leven. Een…

suïcidale gedachten, persoonlijkheid, mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

12 januari 2024 – De toegenomen aandacht voor mentale gezondheid bij jongeren is belangrijk maar toch is het niet ondenkbaar dat dit averechts werkt, zo schrijft Christiaan Vinkers, psychiater en professor bij  Amsterdam UMC in de Volkskrant.  “Is er een risico van zoveel aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren  dat er een verschuiving optreedt…

younginleiden, jeugd

10 januari 2024 – Een overzichtelijk aanbod van hulpverleners, een zelftest die je welzijn peilt en adviezen over het vinden van een kamer. YounginLeiden.nl helpt studenten en andere jongeren letterlijk en figuurlijk op weg. Waarom is deze site hard nodig? ‘Veel jongeren hebben het niet makkelijk. Ze worstelen bijvoorbeeld met hun studie en mentale problemen’,…

suïcidale gedachten, persoonlijkheid, mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

21 december 2023  – Gratis psychologische hulp voor Belgische jongeren ligt al een tijdje op tafel, maar de Belgische minister Vandenbroucke heeft een  voorstel  klaar liggen dat jongeren tot en met 23 jaar vanaf 1 februari 2024 volledig gratis psychologische hulp kunnen krijgen.” Concreet gaat het om maximaal twintig gratis gesprekken met een expert. Jongeren…

fysieke gezondheid, buitenhuisproject, informateur, tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

21 december 2023 –  De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) pleiten er in een brief aan informateur Plasterk voor om de verbeterplannen voor de jeugdzorg door te zetten. Daarbij is extra aandacht nodig voor de randvoorwaarden om deze plannen waar te maken. Er wordt te veel en te snel bezuinigd en de gemaakte afspraken…

gesloten jeugdzorg, ZIKOS, forensisch netwerk, gesloten jeugdhulp, agressie, tbs, forensische zorg, gedetineerden

19 december 2023 –  Per 1 januari 2024 treedt de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp in werking. Met deze wet worden de rechten van kinderen die in een instelling voor gesloten jeugdhulp verblijven, duidelijk vastgelegd. Om het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen, worden hier strenge voorwaarden aan verbonden. Het uitgangspunt is ‘nee, tenzij’. Ook…

discriminatie

18 december 2023 – Verschillende jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten en een migratieachtergrond hebben, ervaren dat zij negatiever behandeld werden vanwege hun afkomst. Ook is bekend dat jongeren met een migratieachtergrond eerder geplaatst worden in zwaardere vormen van jeugdzorg. Racisme in de jeugdzorg is daarmee mogelijk een ernstig probleem waar nog geen duidelijke…

suïcidale gedachten, persoonlijkheid, mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

12 december 2023 – Ze houden zich – ‘plezierig samenwerkend’ – bezig met een beetje ‘gekke’ groep: NEET’s. Jongeren die niet werken, geen opleiding volgen en hiertoe moeilijk zijn aan te zetten. In het promotieonderzoek dat Lynn van Vugt onder begeleiding van Mark Levels, hoogleraar Gezondheid, Onderwijs en Werk, deed, trekt zij ‘ontluisterende’ conclusies. Daarom…