GGZ in de wijk in gemeente Zeist geslaagd project

Facebooktwitterlinkedinmail

26 november 2020 –In de gemeente Zeist is begin 2019 project ‘GGZ in de wijk’ van start gegaan. Het doel van het project was het realiseren van een integrale samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein. Het project is gesubsidieerd door ZonMw Inmiddels is het project succesvol afgerond en de werkwijze is geborgd.

Project ‘GGZ in de wijk’ is erin geslaagd een goede samenwerking te realiseren. In iedere wijk wordt tweewekelijks casuïstiekoverleg gehouden met vaste deelnemers uit verschillende organisaties. Uitvoeringsteams zorgen voor opvolging van de casuïstiek onder leiding van procesbegeleiders. Het is motto is: ‘los op of schaal op!”.

Het project heeft laagdrempelige consultatie van GGZ-specialisten mogelijk gemaakt waardoor onnodige escalaties in casuïstiek zijn voorkomen of sneller gestabiliseerd. Ervaringsdeskundigen van diverse organisaties maken deel uit van de teams en zorgen voor toegevoegde waarde.

Er is veel geïnvesteerd in het creëren van de juiste randvoorwaarden. Medewerkers hebben elkaar door ontmoetingsactiviteiten en intervisie leren kennen. Wijkspreekuren en wijklocaties maken fysieke ontmoeting mogelijk. Privacy-issues zijn weggenomen door het opstellen van een privacyreglement.

Succesfactoren
Het project dankt het succes aan een aantal factoren:

 • De duidelijke structuur van het casuïstiek-overleg.
 • De diversiteit aan professionals en expertise.
 • Het niveau van de wijk en aansluiting op wat er al is.
 • Het motto: “los op of schaal op!”
 • De inzet van een uitvoeringsteam na het casuïstiekoverleg.
 • Openheid en bereikbaarheid.
 • De praktische aanpak.
 • Ontmoeting tussen professionals, delen van expertise, gezamenlijke scholing.
 • Focus op het normale leven, stressoren verminderen en stabiliteit creëren.
 • Inzet van ervaringsdeskundigen.
 • Een privacyreglement zodat duidelijk is welke informatie wel en niet gedeeld mag worden.
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende organisaties (regiegroep).

Met dit project is een stevige basis neergezet voor de toekomst. De gemeente Zeist heeft een coördinator in dienst genomen om de werkwijze te continueren. De partnerorganisaties voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoeringspraktijk en doorontwikkeling. Hier meer informatie over het project.

Bron: vng.nl 

 

Dit bericht is 2128 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail