Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft Haagse GGZ-instelling waarschuwing

Facebooktwitterlinkedinmail

4 september 2017 – De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Stichting Just Care een aanwijzing gegeven. De instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg in Den Haag heeft ernstige tekortkomingen, waardoor er een hoog risico is op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de cliënten, aldus de IGZ.

Just Care levert zorg aan 130 cliënten en is door de IGZ al eerder gewezen op punten die moesten worden verbeterd. “Toch ziet de inspectie dat de zorg nauwelijks is verbeterd en nog steeds niet voldoet aan de voorwaarden,” schrijft de IGZ in het inspectierapport. Het bestuur van Just Care heeft niet ingezet op verbetermaatregelen en dat getuigt volgens de IGZ niet van verbeterkracht. “De raad van toezicht is een aantal maanden helemaal afwezig geweest. Op dit moment is maar één lid beschikbaar.”

Bestuur Just Care verbeteren

Just Care moet met name inzetten op het verbeteren van het bestuur, personeel, de dossiers en medicatieveiligheid. De bestuurder van de ggz-aanbieder moet van de inspectie constant kwaliteitsinformatie verzamelen, zodat die kan worden gebruikt om de zorg te verbeteren. Daarnaast moet het bestuur ervoor zorgen dat medewerkers de richtlijnen, protocollen en werkinstructies kennen.

Verbeteringen personeel Just Care

Medewerkers van de organisatie letten volgens de IGZ op dit moment enkel op de geestelijke problemen van hun cliënten, terwijl ze ook lichamelijke klachten moeten kunnen herkennen. “Een patiënt kan lichamelijke afwijkingen of aandoeningen hebben die te maken hebben met de psychiatrische verschijnselen. Daarom is het belangrijk dat die in het dossier staan,” zo staat in het inspectierapport te lezen. Daarnaast wil de inspectie dat medewerkers weten welke patiënt welke medicatie gebruikt. “Medicatieopdrachten dienen te worden gegeven met een elektronisch voorschrijfsysteem dat voorziet in een systeem voor medicatiebewaking. Verder moeten medewerkers incidenten met medicatie of geneesmiddelengebruik veilig intern kunnen melden. Als die incidenten dan besproken en onderzocht worden, kan iedereen ervan leren. En kan de instelling zaken verbeteren.”

Vier maanden

Just Care krijgt nu vier maanden de tijd om de zorg op orde te krijgen. Als dat niet gebeurt, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.

Bron: Zorgvisie

Dit bericht is 4086 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail