11 mei 2016 – Een forse uitbreiding van de ambulante GGZ zorg is nodig om mensen met ernstige psychische aandoeningen betere kansen te bieden op een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven. Dat is op te maken uit het ‘Advies streefcijfers intensivering ambulante GGZ’, dat op 1 mei 2016 door minister Schippers en staatssecretaris van…