werk en inkomen, covid-19, coronacrisis, mensen met autisme, panel psychisch gezien, suïcides

22 mei 2020 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat in samenwerking met het Trimbos-instituut de komende tijd de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheidszorg monitoren. Het eerste rapport op basis van data van Zorgdomein en VEKTIS is in de Tweede Kamer besproken. De komende periode verschijnen regelmatig updates op basis van actuele gegevens van GGZ…

langdurige ggz

23 december 2019 – De kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische problematiek blijft nog steeds achter bij die van de algemene Nederlandse bevolking. Dit blijkt uit de vijfde meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA). Uit nieuwe peilingen onder het panel Psychisch Gezien voor de LMA blijkt opnieuw dat gevoelens…

13 november 2019 – Het oneigenlijk gebruik van Ritalin, dus zonder voorschrift van een arts, lijkt vooral hoog te liggen onder studerende en uitgaande jongeren. Harde en eenduidige cijfers ontbreken echter, net als voorlichting over de ongewenste effecten. In de factsheet Ritalin zijn de beschikbare feiten en cijfers gebundeld, aangevuld met inzichten uit de praktijk. Ritalin…

1 mei 2019 – Een onderzoek- en ontwikkeltraject moet niet-gebruik van drugs gaan stimuleren en het moment van het eerste gebruik uitstellen of voorkomen. Daarmee sluit het Trimbos-instituut aan bij de wens van het ministerie van Volksgezondheid om tot een vernieuwende aanpak te komen om te voorkomen dat jongeren beginnen met het gebruik van uitgaansdrugs. In…

21 november 2018 – Om inzicht te krijgen én te geven in manieren om depressies te voorkomen en mentale gezondheid te bevorderen, voert het Trimbos-instituut een landelijke verkenning uit. Organisaties die activiteiten organiseren op het gebied van depressiepreventie, worden aangemoedigd deze aan te melden. Dit onderzoek moet inzichten opleveren voor het Meerjarenprogramma Depressiepreventie van het ministerie…

8 mei 2018 –  Hoe snel is de GGZ bij mensen in crisis? Dat is nu uitgewerkt in de triagewijzer, onderdeel van de generieke module acute psychiatrie. Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de veiligheid van de omgeving kan de crisisdienst met dit instrument een urgentiegraad tussen 1 en 24 uur vaststellen. Het Trimbos-instituut…

10  april 2018 – De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving en voor de maatschappij. Dat stellen het Trimbos-instituut en het RIVM in de rapportage ‘Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg’ die staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport geeft een…

15 december 2017 – Het kan nog! Meedoen met Grip op Werk – een innovatieve online interventie voor werklozen met psychische klachten. U kunt zich als gemeente nog aanmelden voor Grip Op Werk. Grip Op Werk is een online groepsinterventie voor mensen zonder werk met depressie en/of angstklachten die hen belemmeren in hun arbeidsparticipatie. De interventie…

4 december 2016 – De hulp aan thuiswonende psychiatrische patiënten stokt en loopt zelfs terug. “Er is aanleiding tot zorg”, staat in een nog niet gepubliceerd rapport van het Trimbos-instituut. Dat zeggen ook de betrokken teams van psychologen en psychiaters. Het rapport, dat de NOS heeft ingezien, stelt dat de intensiteit en omvang van de…

18 november 2016 –Omgaan met agressief gedrag is onderdeel van het professioneel handelen van politie, veiligheidspersoneel en hulpverleners. Belangrijk is dat zij moedwillig agressief gedrag kunnen onderscheiden van agressief gedrag ten gevolge van een opwindingsdelier. De factsheet Opwindingsdelier biedt hiervoor handvatten.  Het opwindingsdelier is een ernstig en acuut gezondheidsprobleem, vaak gerelateerd aan druggebruik, dat zich…

11 november 2016 – In de afgelopen jaren is de term ‘verwarde personen’ een begrip geworden in politiek, media en beleid. In de discussie rondom verwarde personen worden veel aannames gedaan. Maar wat zijn eigenlijk de feiten? Kloppen de aannames wel? Het Trimbos instituut maakte een factsheet waarin een aantal feiten op een rijtje is gezet.  Studies…

26 augustus 2016 – Het Trimbos-instituut voert in opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met de VNG een landelijk KOPP/KVO-project uit. KOPP/KVO-kinderen vormen een omvangrijke risicogroep voor psychische of verslavingsproblemen. Het doel van het project is de preventieve ondersteuning en zorg voor KOPP/KVO kinderen te optimaliseren door gestroomlijnde samenwerking tussen gemeenten,…

4 augustus 2016 – Mensen met Borderline symptomen ervaren vaak negatieve effecten op hun dagelijks functioneren. Dat is één van de conclusies van onderzoek van het Trimbos-instituut naar het vóórkomen van symptomen van de Borderline in de bevolking en de mate waarin deze symptomen gepaard gaan met functionele beperkingen. Ook werd gekeken in hoeverre hulp gezocht…

14 juli 2016 – Verschillende recente publicaties behandelen het onderwerp ‘verwarde personen’. Frank van Hoof, senior onderzoeker bij het Trimbos-instituut, betoogt dat deze term niet correct is, en dat we er beter mee kunnen stoppen.  Begin juli verscheen de tweede tussenrapportage van het Aanjaagteam verwarde personen. Een week later publiceerde het Trimbos-instituut een rapport (Pdf) dat laat zien dat…