zorgpolis, verscherpt toezicht, emergis, NZa, chronisch

3 december 2022 – Het einde van het jaar nadert: dit betekent dat de zorgverzekeraars hun zorgpolissen voor het nieuwe jaar bekend maken en welke voorwaarden zij daarbij stellen. Tot 31 januari 2023 heeft iedereen de tijd om de verzekeringssoort aan te passen of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Als je gebruik maakt…

3 december 2022 – De adviesraad van de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) heeft tijdens een bijeenkomst Paul Blokhuis (voorzitter Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen), Ruth Peetoom (voorzitter de Nederlandse ggz), Wilma van der Scheer (voorzitter MIND) en Ariëtte van Reekum (voorzitter Akwa GGZ) verwelkomd als nieuwe leden. Samen met de zittende leden Joep de Groot (bestuursvoorzitter CZ),…

geldzorgen, unicef, MENTUPP, werkgever, uitval, handreiking, angsten, grip op werk, angststoornis

2 december 2022 – Geldzorgen hebben impact op je brein. Wie denkt eigen schuld, dikke bult, heeft het mis. Gedrags- en neurowetenschapper Mirre Stallen legt in een video van Universiteiten van Nederland uit waarom schulden niet altijd je eigen schuld zijn. Als je geldzorgen hebt, dan ga je beter nadenken over je uitgaven, toch? Gedragswetenschapper…

werkgevers, sollicitanten, arbeidsmarkt, banenafspraak

2 december 2022 – De drie belangrijkste hindernissen voor werkgevers om mensen met een beperking aan te nemen zijn veronderstellingen over hun productiviteit, verwachtingen over hoge kosten en een gebrek aan kennis over wat beperkingen inhouden. Zo blijkt uit literatuuronderzoek van de Universiteit Utrecht. Alhoewel er beleid is dat zich richt op het stimuleren van werkgevers…

complexiteit

2 december 2022 – Floortje Scheepers is psychiater en hoogleraar innovatie in de ggz en aan de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz verbonden via haar rol als directeur wetenschap bij Kenniscentrum Phrenos, (partner in de vernieuwingsbeweging). Floortje Scheepers pleit voor een open houding in de veranderingen waar we voor staan in de langdurige ggz. En voor…

nemesis, nederlanders, onderzoek,

1 december 2022 – Ruim een kwart van de volwassen Nederlanders heeft in het afgelopen jaar een psychische aandoening gehad. Dat zijn 3,3 miljoen mensen. Het aantal volwassenen met een angststoornis, depressieve stoornis of stoornis in het gebruik van alcohol en drugs is de afgelopen twaalf jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit het langlopende landelijke NEMESIS…

autismevriendelijk, sinterklaas

1 december 2022 –  Sinterklaas bestaat niet. Toch doet een grote groep mensen in Nederland elk jaar alsof het wel zo is. Met een dagelijks Sinterklaasjournaal en media-aandacht voor de Sinterklaasintocht pakken we groots uit met dit ‘volksverhaal’. Dr. Rianne Kok, universitair hoofddocent Clinical Child and Family Studies (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) doet…

leefstijl

1 december 2022 –   Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben een gemiddeld tien tot twintig jaar kortere levensverwachting dan de algemene bevolking. Bij een diagnose van schizofrenie of bipolaire stoornis ligt de levensverwachting zelfs ongeveer vijftien tot twintig jaar lager ten opzichte van de algemene bevolking. De sterftekloof tussen mensen met ernstige psychische aandoeningen en de…

VIKRAM PATEL

1 december 2022 – De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent een eredoctoraat toe aan de Indiase psychiater en wetenschapper op het gebied van mentaal welzijn prof. dr. Vikram Patel. Hij ontvangt het eredoctoraat voor zijn uitzonderlijke wetenschappelijke inspanningen op het gebied van internationale gezondheid.  Vikram Patel is hoogleraar Global Health aan de Harvard Medical School. Patel…

Destigmatisering , LVB, stigma, zelfstigma, begrip, stigmatisering

30 november 2022  –  Ook binnen de ggz, inclusief verslavingszorg, komt stigmatisering voor. Dat is nader onderzocht vanuit het perspectief van cliënten (leden van het panel Psychisch Gezien) en hulpverleners. Meer dan de helft van de panelleden had in de afgelopen twee jaar te maken gehad met stigmatisering door ggz-hulpverleners, vooral door een afstandelijke houding…

geld, gelukkig, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

30  november 2022 – Harry Michon van Movisie wijst op wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen inkomen, mentale gezondheid en welbevinden. Geld maakt niet gelukkig. ‘Maar dat geldt vooral voor de mensen met geld’, zei mijn oma al. Een tijdje terug werd ik via LinkedIn geattendeerd op een artikel in The Lancet* over de relatie tussen…

persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

30 november 2022 – Kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen in de adolescentie worden veelal toegeschreven aan puberale stemmingswisselingen. Met een vroege diagnose van een persoonlijkheidsstoornis wordt zeer terughoudend omgegaan. Dat moet veranderen, betoogt hoogleraar Joost Hutsebaut in zijn oratie op 2 december aan Tilburg University. Persoonlijkheidsproblematiek begint in de vroege adolescentie en kan leiden tot ernstige en langdurige…

mentholsigaretten , stoptober, stoppen met roken

29 november 2022 –  Een nieuw jaar betekent voor veel mensen een nieuwe start. Veel mensen die roken hebben het goede voornemen te stoppen met roken. De landelijke campagne PUUR rookvrij is daarom vanaf 12 december weer te zien op websites en social media. Mensen die roken worden aangemoedigd om 2023 rookvrij te starten. Als…