Zorgverzekeraar dwingt GGZ via ROM medische data te delen

Facebooktwitterlinkedinmail

15 februari 2017 – Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg worden gedwongen medische gegevens te delen met een grote dataverzamelaar. Zorgverzekeraars willen die gegevens gebruiken om GGZ-instellingen te betalen op basis van kwaliteitsscores. Experts waarschuwen voor deze methode en ggz-medewerkers komen in verzet. Patiënten weten ondertussen van niets, aldus Follow the Money. 

Sinds enkele jaren werken behandelaars in de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met de ROM-methodiek (voor Routine Outcome Monitoring). Deze methodiek wordt gebruikt om systematisch te beoordelen of een patiënt vooruitgang boekt, bijvoorbeeld aan de hand van een vragenlijst. Zorgverzekeraars zijn zeer geïnteresseerd in de informatie die de methodiek oplevert: zij pleiten ervoor om de resultaten te gebruiken als benchmark om de kwaliteit van de zorg in de ggz-instellingen te vergelijken. Uiteindelijk kan die informatie gebruikt worden om zorgorganisaties te betalen op basis van hun kwaliteitsniveau.

Experts en ggz-medewerkers zijn echter niet overtuigd van dit plan. Ten eerste stellen zij dat de ROM-methodiek geen echte effectmeting kan verrichten; daarnaast bevatten de vragenlijsten medische gegevens van de patiënt. Het moeten delen van die gegevens zou een inbreuk  zijn op het medisch beroepsgeheim. Ook zou een ruime meerderheid van de cliënten helemaal niet willen dat behandelresultaten gedeeld worden met een derde partij.

Kritische evaluatie

In het Tijdschrift voor Psychiatrie leverde een aantal hoogleraren psychiatrie al in 2012 een buitengewoon kritische evaluatie van het plan: ‘Beschouwing leert dat benchmarken op basis van ROM-data in Nederland, zoals voorgesteld door SBG [Stichting Benchmark GGZ, red.] en zorgverzekeraars, wetenschappelijke noch medisch-ethische toetsing kan doorstaan.’ Hun conclusie: ‘Wij ontraden invoering van deze dure en onwetenschappelijke bureaucratische maatregel in de gestaag uitdijende management-registratie-controlecyclus van de ggz, zeker daar nog niet alle betrokken partijen hun fiat hebben gegeven.’ Desondanks is het sinds 1 januari van dit jaar voor zorginstellingen verplicht om de scores op de vragenlijsten te delen met de SBG. Doen ze dat niet, dan heeft dat financiële gevolgen.

Lees het volledige artikel op ftm.nl

Dit bericht is 4129 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail