zorgpolis, aandacht, Forensisch Netwerk, belastingaangifte, bezuinigingen, regeerakkoord, zorginkoop, langdurige zorg

21 november 2023 –  Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat de zorgverzekeraars hun zorgpolissen en bijbehorende premies voor het nieuwe jaar bekend maken. Tot 31 januari 2024 heeft iedereen vervolgens de tijd om het soort zorgpolis aan te passen en/of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Als je gebruik maakt…

zorgverzekeraars, Zilveren Kruis , restitutiepolis., contractering, contracten, restitutiepolissen, coronakosten, basispakket

9 november 2022 – De op één na grootste verzekeraar van Nederland schaft de vrije zorgkeuze af: VGZ stopt met de zogenaamde restitutiepolissen, waarmee je 100 procent vergoeding krijgt bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverleners. Ook FBTO stopt met haar restitutiepolis. Beide verzekeraars maken niet-gecontracteerde wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg fors duurder. Wie zulke zorg afneemt,…

wachttijden, zorgplicht, samenleving, wachtlijsten in de ggz, langdurige ggz, wachttijden in de ggz, zorgvraagtypering, lange wachtlijsten, werk, zorgplicht, wachttijden ggz, langdurige zorg, versnellers, wachtlijsten, starttijd, wachttijd, wachtlijsten, transfermechanisme, wachtlijsten,wachtkracht,

20 april 2022 – Zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar helpt verzekerden op een wachtlijst in ruim tachtig procent van de aanvragen aan een snellere behandeling. Te weinig mensen kennen echter deze dienstverlening van de zorgverzekeraars. Dat moet veranderen, vinden die. Via social media vragen zorgverzekeraars aan verwijzers zoals huisartsen om patiënten te attenderen op zorgbemiddeling. Daarnaast…

Landelijk Centrum Seksueel Geweld, centrum seksueel geweld, inkomen, subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

8 december 2021 – Sinds een aantal weken krijgen MIND en het Nationale Zorgnummer diverse meldingen van cliënten over zorgverzekeraars die in 2022 geestelijke gezondheidszorg niet meer volledig gaan vergoeden. Het gaat bij deze verzekeringen om zogeheten niet-gecontracteerde zorg: zorg aangeboden door hulpverleners waar de verzekeraar geen contract mee heeft afgesloten. Is dit bij jou…

coronapandemie, suïcides, zorgverzekeraars, impact coronacrisis, jongeren, mentale gezondheid, lockdown, eenzaamheid,mentale weerbaarheid, eenzaamheid onder jongeren, eenzaamheid, mentale gezondheid, jongeren, zelfdodingen, quarantaine, lockdown, corona, onderzoek, jongeren

13 november 2021 – Zorgverzekeraars willen samen met zorgaanbieders garanderen dat mensen met ernstige psychische klachten tijdig de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Zij lopen daarbij aan tegen de wijze waarop de geestelijke gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd. Zorgverzekeraars zien dat voor (ook lichte) psychische klachten te vaak en te snel een medische oplossing wordt…

zorgstelsel, visie,

12 januari 2021 – Zorgverzekeraars geven in De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg hun gezamenlijke visie op de toekomst van onze geestelijke gezondheidszorg. Zij presenteren hierin zes ambities voor betere behandeling, bekostiging en samenwerking van de ggz met onder meer huisartsenzorg en het sociaal domein. De zorgverzekeraars willen met de visie een…

antipsychotica, antidepressiva, antipsychoticum, zorg, medicijnen, zorgverzekeraar

18 november 2020 – Er kunnen momenten in je leven zijn dat je baat hebt bij psychologische zorg, bijvoorbeeld om psychische klachten te voorkomen of te behandelen. Dit kan zowel om een kort traject als een langer traject gaan. Psychologische zorg valt onder de bredere noemer Geestelijke Gezondheidszorg, afgekort GGZ. Hoe zit het nu met…

visie, functionele stoornissen,

20 juli 2020 – Zorgverzekeraars geven in “De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg” hun gezamenlijke visie op de toekomst van onze geestelijke gezondheidszorg. Zij presenteren hierin zes ambities voor betere behandeling, bekostiging en samenwerking van de ggz met onder meer huisartsenzorg en het sociaal domein. De zorgverzekeraars willen met de visie een…

5 juli 2019 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces. De overtredingen kwamen aan het licht na meldingen en handhavingsverzoeken. Uit onderzoek van de NZa is gebleken dat deze verzekeraars één of meerdere wijzigingen…

zelfregie, samenwerking, domeinoverstijgende samenwerking, zorg- en veiligheidsdomein , samenwerking

5 juli 2019 – Heb je last van psychische klachten als overspannenheid,  depressie of een concentratiestoornis? Dan kom je meestal in aanraking met je zorgverzekeraar. Voor medicijnen, behandelingen en informatie moet je aankloppen bij de verzekeraar voor overleg of advies.  Psychologische behandelingen zijn steeds vaker nodig. (Jong)volwassenen kunnen de hoge prestatiedruk binnen onze maatschappij bijvoorbeeld…

10 juli 2018 – GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteren een gezamenlijke visie en plan van aanpak voor het landelijke project Horizontaal Toezicht in de geestelijke gezondheidszorg. Centraal thema hierbij is ‘bouwen aan vertrouwen’. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven door afspraken te maken over gepast gebruik en het correct registreren…