28 februari 2018 – Ggz-instelling Parnassia Groep deelt gegevens van cliënten met behulp van Research Outcome Management (ROM). Dit is in strijd met een advies van staatssecretaris Paul Blokhuis. Het bericht over het delen van gegevens door Parnassia Groep staat in dagblad Trouw, zo meldt Zor…

27 oktober  2017 – GGZ Nederland constateert dat  de berichtgeving over ROM veel vragen oproept. Er zijn verschillende doelen die met ROM-gegevens kunnen worden bereikt. Het is belangrijk hier een duidelijk onderscheid in te maken. GGZ Nederland adviseert haar leden hun gegevens alleen te g…