Combinatie van drie factoren veroorzaakt meeste psychische aandoeningen

Facebooktwitterlinkedinmail

12 december 2021 -De combinatie van drie sleutelfactoren, temperament, trauma en dopamine, kan met grote nauwkeurigheid helpen bij het voorspellen van een breed scala aan psychische aandoeningen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek aan de McGill Universiteit. 

De oorzaken van psychiatrische stoornissen waren nog niet helder.  Bij een nieuw onderzoek door wetenschappers van McGill University, zou er bewijs dat een breed scala van vroege psychiatrische problemen (van depressie, angst en verslavingen tot dyslexie, boulimia en ADHD) grotendeels te wijten kan zijn aan de combinatie van slechts drie factoren. De eerste is biologisch – in de vorm van individuele variabiliteit in de dopamine-beloningsroute van de hersenen. De tweede is sociaal en wijst op de belangrijke rol van verwaarlozing of misbruik in de vroege kinderjaren. En de derde is psychologisch – en heeft betrekking op temperament, en in het bijzonder op neigingen tot impulsiviteit en moeite met het beheersen van emoties. Deze bevindingen hebben implicaties voor het begrijpen van zowel de oorzaken van een breed scala aan psychiatrische stoornissen als de kenmerken die het waard zijn om te focussen bij vroege interventie-inspanningen.

“Tot voor kort werd gedacht dat psychiatrische stoornissen een weerspiegeling waren van afzonderlijke ziekte-entiteiten, elk met hun eigen unieke oorzaken”, zegt Marco Leyton, de senior auteur van een recent onderzoek gepubliceerd in Neuropsychopharmacology en een professor in McGill’s Department of Psychiatry en Senior Scientist bij de Onderzoeksinstituut van het McGill University Health Centre. “Het huidige onderzoek zet dit idee op zijn kop en suggereert in plaats daarvan dat de meeste vroeg optredende stoornissen grotendeels de differentiële uitingen van een klein aantal biologische, psychologische en sociale factoren weerspiegelen.”

Eerste studie om drie sleutelfactoren te combineren: temperament, trauma en dopamine
Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat elk van de drie factoren afzonderlijk op zijn minst een bescheiden effect heeft op het ontstaan ​​van psychiatrische stoornissen. Ter vergelijking: de auteurs van deze nieuwe studie hadden de allereerste kans om alle drie de factoren samen te onderzoeken. Tweeënvijftig jongeren, woonachtig in de regio’s Montreal of Quebec City (30 vrouwen en 22 mannen), die sinds hun geboorte worden gevolgd door Jean Séguin (Université de Montréal) en Michel Boivin (Université Laval), hadden hersenscans (PET en MRI) die kenmerken van hun dopamine-beloningsroute hebben gemeten. Deze hersenkenmerken werden vervolgens gecombineerd met informatie over hun temperamentvolle eigenschappen en geschiedenissen van tegenspoed in het vroege leven.

Hoge nauwkeurigheid en potentieel voorspellende waarde van benadering
Opvallend is dat deze combinatie van slechts drie factoren met een nauwkeurigheid van meer dan 90% voorspelde welke deelnemers in het verleden of tijdens de follow-upperiode van drie jaar geestelijke gezondheidsproblemen hadden. Omdat de resultaten zo nieuw en mogelijk zo belangrijk zijn, heeft CIHR twee miljoen dollar extra ter beschikking gesteld om de steekproefomvang te verdubbelen en de deelnemers te volgen tot halverwege de twintig. “En de resultaten moeten worden gerepliceerd, zowel in grotere als etnisch meer diverse groepen”, benadrukt de eerste auteur van het artikel, Maisha Iqbal, een afgestudeerde student in McGill’s Integrated Program in Neuroscience. “Als het wordt herhaald, kan ons onderzoek de manier waarop we denken over psychische aandoeningen veranderen.”

Onderzoek

“A three-factor model of common early onset psychiatric disorders: temperament, adversity, and dopamine” by Maisha Iqbal et al in Neuropsychopharmacology

DOI: https://doi.org/10.1038/s41386-021-01187-z

Bron: mcgill.ca

Dit bericht is 7781 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail