5 september 2019 – Zorgverzekeraars halen vreemde capriolen uit in hun contracteerbeleid. Voor het jaar 2019 biedt VGZ de zorgaanbieders in de generalistische basis GGZ een contract aan waarin deze verplicht worden Routine Outcome Monitoring(ROM)-gegevens aan te leveren aan SBG. Deze Stichting Benchmark GGZ wordt  volledig door de zorgverzekeraars betaald. Deze data  zijn ondanks pseudonimisatie…

2 augustus 2017 – GGZ Nederland is voorstander van goede kwaliteitsmeting in de ggz. Zij respecteren de uitspraak van de voorzieningenrechter waarin hij oordeelt dat niet aannemelijk is gemaakt door eisers dat de privacy van patiënten in de afgelopen periode is geschonden en dat de gegevensregistratie bij SBG onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)  valt….

2 augustus 2017 – Twee belangenorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg en twee zorgcliënten spanden een kort geding aan omdat zij willen dat de Stichting Benchmark GGZ stopt met de huidige vorm van gegevensregistratie. Die stichting registreert gegevens van zorgtrajecten om de kwaliteit in de branche te verhogen. De eisende partijen vinden dat niet wordt voldaan…

  26 juni 2017 – Stop Benchmark ROM is een initiatief van mensen en organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg, die willen dat de Stichting Benchmark GGZ (“SBG”) ophoudt met het verwerken van gegevens van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. De reden hiertoe is dat SBG de patiëntgegevens in strijd met de wet verwerkt. Omdat SBG…

28 maart 2017 – Cliënten en naasten hebben recht op informatie over goede zorg. De ggz-sector belooft al jaren om inzicht te geven over kwaliteit. Maar tot op heden zonder resultaat. De dringende oproep van MIND Landelijk Platform (voorheen LPGGz) om inzicht in de prestaties van de ggz waarbij de privacy van cliënten is gewaarborgd,…

15 februari 2017 – Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg worden gedwongen medische gegevens te delen met een grote dataverzamelaar. Zorgverzekeraars willen die gegevens gebruiken om GGZ-instellingen te betalen op basis van kwaliteitsscores. Experts waarschuwen voor deze methode en ggz-medewerkers komen in verzet. Patiënten weten ondertussen van niets, aldus Follow the Money.  Sinds enkele jaren werken behandelaars…

11 november 2016 – Stichting Benchmark GGZ (SBG) heeft grote stappen gezet ten aanzien van het realiseren van een onafhankelijke en betrouwbare benchmark voor de GGZ. Gegevens over behandeleffect en klanttevredenheid worden door SBG verzameld en beschikbaar gesteld. Hoewel in het onderzoek kritische geluiden zijn geuit over de toegevoegde waarde van de benchmark, is de…

21 april 2016 – Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Tanamal (PvdA) over ggz-behandelingen waar patiënten geen baat bij hebben. 1 Wat is uw reactie op het onderzoek van Stichting benchmark geestelijke gezondheidszorg (ggz), waaruit blijkt dat één op drie patiënten geen baat heeft bij hun ggz-behandeling voor een depressie of angststoornis?  Hoe…