21 juni 2018 – In 2017 is voor 27 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld door zorgverzekeraars. Dat is ruim 8 miljoen euro meer dan in 2016. Vorig jaar hebben zorgverzekeraars in totaal 1146 fraudeonderzoeken afgerond, in 311 gevallen werd er daadwerkelijk fraude vastgesteld. Het gemiddeld onterecht gedeclareerd bedrag per vastgestelde fraude was 86.891 euro in 2017….

31 mei 2018 – Het aantal verzekerden dat hun zorgverzekeraar vraagt om wachtlijstbemiddeling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit een rondgang van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) langs haar leden. Vele honderden verzekerden die op een wachtlijst staan, kunnen na bemiddeling door hun zorgverzekeraar terecht bij een andere GGZ-aanbieder. Dat…

16 januari 2018 – Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat te lang wachten op zorg onacceptabel is. Zorgverzekeraars spannen zich daarom, samen met zorgaanbieders en patiëntenorganisaties, in om wachttijden terug te dringen.  Om te voorkomen dat verzekerden te lang moeten wachten op zorg is het uitwisselen van betrouwbare informatie essentieel. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van…

11 november 2016 – Stichting Benchmark GGZ (SBG) heeft grote stappen gezet ten aanzien van het realiseren van een onafhankelijke en betrouwbare benchmark voor de GGZ. Gegevens over behandeleffect en klanttevredenheid worden door SBG verzameld en beschikbaar gesteld. Hoewel in het onderzoek kritische geluiden zijn geuit over de toegevoegde waarde van de benchmark, is de…

3 februari 2016 – Zorgverzekeraars zijn voorstander van een goede pgb-regeling in de zorgverzekering. Ook pgb-houders moeten altijd verzekerd zijn van passende wijkverpleegkundige zorg. De wijkverpleging is vanaf vorig jaar opgenomen in het basispakket. Daarom hebben het ministerie van VWS, Per Saldo en ZN de afgelopen twee jaar samen gewerkt aan een regeling voor pgb-houders…

7 december 2015 – Zorgverzekeraars vinden wachttijden voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) niet acceptabel. Verzekerden hebben recht op het tijdig ontvangen van de benodigde zorg. Dat laat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) weten in reactie op het rapport over wachttijden in de GGZ dat de NZa 23 november publiceerde. Goede informatie, tijdige signalering en reëler beeld noodzakelijk Om wachtlijsten…

3 december 2015 – Om de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als verzekerde zorg te kunnen behouden binnen de principes van de Zorgverzekeringswet is een omslag nodig in de GGZ-sector. Zorgverzekeraars Nederland vindt het noodzakelijk dat zorgverzekeraars en verzekerden in de GGZ toegang krijgen tot patiëntervaringen en uitkomstindicatoren die inzicht geven in de kwaliteit van een bepaalde…