ZN: Regeerakkoord versterkt samenwerking aan toekomstbestendige zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

17 december 2021 – Zorgverzekeraars Nederland ziet in het nieuwe regeerakkoord een belangrijke versterking van de samenwerking om de zorg ‘fit voor de toekomst’ te maken. Twee jaar lang heeft de coronapandemie alle aandacht gevraagd. Maar er zijn ook andere grote uitdagingen in de zorg. Nederland wordt steeds ouder waardoor de vraag naar zorg de komende jaren explosief toeneemt. Dat vraagt om slimme en scherpe keuzes.

ZN steunt daarom de voorstellen van de coalitie om nu echt werk te maken van passende zorg, digitalisering, preventie, de ouderenzorg en het verbeteren van de werkomstandigheden van iedereen die in de zorg werkt. Zorgverzekeraars werken al hard aan een toekomstbestendige zorg zodat iedereen toegang houdt tot goede zorg als dat nodig is. ZN wil graag snel samen met het kabinet, toezichthouders en zorgpartijen aan de slag om de afspraken uit het regeerakkoord verder uit te werken.

Nederland vergrijst, welvaartsziektes nemen toe en behandelingen worden steeds innovatiever. De vraag naar zorg, zeker voor ouderen, gaat hierdoor zo hard groeien dat er niet genoeg zorgmedewerkers zijn om daarin te voorzien. Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland: “Het nieuwe kabinet zal andere keuzes moeten maken zodat wij de gezondheidszorg slimmer en inclusiever kunnen organiseren binnen het huidige zorgstelsel. De ongelijkheid in levensverwachting is nu onacceptabel hoog. Het bevorderen van gezond leven moet meer voorop komen te staan. Want de gezondheid van mensen wordt door veel meer bepaald dan door de zorg alleen. Daarom is het belangrijk dat het kabinet de gezondheid van Nederlanders centraal zet in alle beleidsterreinen, zoals wonen, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning. Gelukkig zien we dit grotendeels terug in het coalitieakkoord.”

Betere organisatie
Al geruime tijd werken zorgverzekeraars samen met zorgpartijen – landelijk en in de regio – hard aan slimmere en betere organisatie van zorg. Daarbij is het belangrijk de mogelijkheden binnen het huidige zorgstelsel optimaal te benutten om de transformatie van zorg te realiseren. Dat is in het voordeel van de patiënt en moet een belangrijke bijdrage leveren aan het aantrekkelijk houden van het werken in de zorg. ZN gaat hiermee graag verder aan de slag samen met toezichthouders en andere uitvoerders.

Passende zorg
Zorgverzekeraars zijn ook blij met de inzet van het kabinet op passende zorg; het is voor ons een belangrijk uitgangspunt voor de herinrichting van de zorg. Hierdoor kunnen patiënten nog veel beter worden geholpen met een behandeling die past bij hun specifieke behoefte en situatie. We hebben daarvoor nog veel meer inzichten nodig in de effecten van passende zorg. Zorgmedewerkers moeten die inzichten vervolgens ook in de praktijk durven brengen. Zorgverzekeraars willen passende zorg graag stimuleren en vragen daarvoor van het kabinet de juiste instrumenten bij de zorginkoop, zodat de effecten van passende zorg ook echt merkbaar worden. Het is goed dat de ook in de Wlz, Wmo en Jeugdwet meer aandacht komt voor passende en kosteneffectieve zorg. Dit stimuleert netwerken en samenwerkingsverbanden in de zorg.

Volle inzet op digitalisering
Digitale zorg en betere gegevensuitwisseling is onmisbaar bij passende zorg én het verminderen van administratieve lasten in de zorg. Tijdens de coronapandemie hebben veel verzekerden ervaren dat digitalisering de zorg beter en beter bereikbaar en beschikbaar maakt. Zorgverzekeraars willen daarom dat patiënten, samen met hun arts, moeten kunnen kiezen voor digitale zorg als dat mogelijk en verantwoord is. Het coalitieakkoord is erg kort over digitale zorg. ZN hoopt dat het kabinet hier de komende jaren vol op gaat inzetten.

Preventie en ouderenzorg
Zorgverzekeraars willen graag met het kabinet en gemeenten investeren in gezondheidsbevordering en preventie. Het is belangrijk dat het kabinet experimenteerruimte gaat bieden aan gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en zorgkantoren. Door meer samen te werken aan preventie kunnen we het aantal gezonde levensjaren van alle Nederlanders vergroten en de druk op de zorg verminderen. Zorgverzekeraars Nederland steunt het kabinet om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken; met de centrale vraag wat Nederlanders van zichzelf en van de overheid mogen verwachten. Ook is het goed dat het kabinet het tekort aan geschikte woningen voor ouderen aanpakt.

Weerbare zorg
De coronapandemie heeft ons extra bewust gemaakt van hoe cruciaal de gezondheidszorg is voor onze samenleving. Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben forse steunpakketten gemaakt om de zorg tijdens deze zware omstandigheden in de benen te houden. Nu is het belangrijk om de zorg weerbaarder te maken tegen pandemieën. Zorgverzekeraars zijn positief over de voorstellen van het kabinet op dit gebied. Met een slimmere en flexibelere inzet van zorgprofessionals moeten we pandemieën en seizoensgebonden pieken in de zorgvraag gaan opvangen.

Bron: zn.nl

 

Dit bericht is 1697 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail